Zofia.Kruczkiewicz@pwr.wroc.pl    
Politechnika Wrocławska 
Katedra Informatyki Technicznej (K-9) 
Zespół Inżynierii Oprogramowania i
Inteligencji Obliczeniowej
 
Aktualności  Dydaktyka  Kontakt 
 
   
  strona główna dydaktyka Programowanie obiektowe - INK9824
 
  menu
  materiały dydaktyczne
  opis kursu
  informacje dodatkowe
 

  ostatnia aktualizacja
4.12.2018 r.
 

 
  ogłoszenia

 
 
  materiały do zajęć

  Język Java
 1. Wprowadzenie do programowania (doc), (pdf). Materiały uzupełniajace(doc) (pdf)
  Podstawowe elementy języka - wyrażenia, operatory, instrukcje (doc), (pdf).
 2. Podstawowe elementy języka - instrukcje (doc), (pdf). Podstawowe elementy języka - materiały pomocnicze (doc), (pdf).
 3. Podejście obiektowe (doc), (pdf)
  Podejście obiektowe-cd. Tablice elementów nieobiektowych i obiektowych.(doc), (pdf)
 4. Dziedziczenie, przedefiniowanie i przeciążenie metod.
  Dostęp do składowych klasy, tablice-cd, wprowadzenie do trybu graficznego.
 5. Polimorfizm, interfejsy, wyjątki.
  Przykłady programów.
 6. Programowanie wizualne. Obsługa zdarzeń. Przykłady programów - podstawowe elementy interfejsu użytkownika.
  Przykłady programów - animacje figur, obsługa zdarzeń.
 7. Pojemniki na obiekty - część 1 (przykłady zastosowań dla obiektów typu String).
  Przykłady programów - pojemniki na obiekty (zastosowanie dla obiektów typu String).
  Interfejs programu użytkownika. Przykłady zastosowania klas Vector i Stack.
 8. Pojemniki na obiekty - część 2 (przykłady zastosowań dla obiektów typów definiowanych przez programistę).
  Przykłady programów - pojemniki na obiekty typów definiowanych przez użytkownika.(Zmieniono pliki w katalogu Wektor1 w dniu 9.01.09 r.).
 9. Strumienie tekstowe wejściowe, strumienie tekstowe, strumienie bajtowe.
  Strumienie danych, serializacja obiektów.
  Przykłady programów - zapis pojemników do pliku oraz odczyt za pomocą serializacji (projekt1) oraz w formacie tekstowym (projekt pliki2).
 10. Kolokwium zaliczeniowe
  Propozycja zadań laboratoryjnych z programowania obiektowego w języku Java.
 1. Lab1
 2. Lab2
 3. Lab3
 4. Lab4
  Przykład programu.
 5. Lab5
  Przykłady programów.
 6. Lab6 - dodano dodatkowe wyjaśnienia w dniu 25.04.2006r.
  Przykłady programów.
 7. Lab7
  Przykłady programów - zastosowanie pojemników dla obiektów typu String.
 8. Lab8
  Przykłady programów - zastosowanie pojemników dla obiektów typów definiowanych przez użytkownika. (Zmieniono pliki w katalogu Wektor1 w dniu 9.01.09 r.).
 9. Lab9
  Przykłady programów - zapis pojemników do pliku oraz odczyt za pomocą serializacji (projekt pliki1) oraz w formacie tekstowym (projekt pliki2).
literatura podstawowa
 1. L. Lemay, R. Cadenhead, Java 2 dla każdego, Helion, 2001.
 2. P. Naughton, Podręcznik Języka Programowania Java,Nakom, 2001.
 3. B. Eckel., Thinking in Java, Edycja polska, Helion 2003.
literatura uzupełniająca
 1. Barteczko K. - Java od podstaw do technologii, część 1 i 2, MIKOM, 2004
 2. Barteczko K. - JAVA, wykłady i ćwiczenia, Mikom, 2000.
 3. Boone Barry - Java dla programistów C i C++
 4. Horstmann C.S., Cornell G. - Java 2. Podstawy (t1). Techniki zaawansowane (t2), Gliwice, Helion, 2003.
 5. Bloch J. - Efektywne programowanie w języku Java, Gliwice, Helion, 2002.
 6. Dobosz K. - Laboratorium programowania w języku Java, Gliwice, Wyd. Politechniki Śląskiej, 2001.
  Język C++
 1. Porównanie języków C/C++. Przykładowe programy.
  Nowe elementy języka C++.

  Wprowadzenie do programowania obiektowego w C++.
 2. Przeciążanie funkcji i przekazywanie parametrów obiektowych. Konstruktory. Inicjowanie obiektów
 3. Funkcje i klasy zaprzyjaźnione. Przeciążanie operatorów.
 4. Obiekty dynamiczne, metody typu const. Obiekty z polami typu tablica jednowymiarowa, przeciążanie operatora[]. Konwersje typów. Dziedziczenie jednobazowe, konstruktory.
 5. Dziedziczenie jednobazowe cd., dziedziczenie metod zwykłych i operatorowych z przedefiniowaniem i bez przedefiniowania. Dziedziczenie obiektów z dynamicznymi polami typu tablica, przeciążanie operatorów: =, wywołania funkcji(), <<.
 6. Dziedziczenie wielobazowe.
 7. Polimorfizm. Część I.
 8. Polimorfizm. Część II.
 9. Standardowe wejście/wyjście. Pliki. Strumienie.
  Formatowanie bezpośrednie i za pomocą manipulatorów.
 10. Kolokwium zaliczeniowe
kolokwium
  Przykładowe pytania na kolokwium.
laboratorium
 1. Zadanie 2.
 2. Zadanie 5.
 3. Programy z zajęć od 2 do 6.
 4. Programy z zajęć od 7 do 13. Zmiany!
wprowadzenie - przykłady programów
 1. Zastosowanie klasy TProdukt1
 2. Zastosowanie tablicy obiektów TZakup
 3. Przetwarzanie tablicy obiektów TZakup w klasie TRachunek
 4. Zastosowanie dziedziczenia - obiekty klasy nastepcy
 5. Zastosowanie dziedziczenia - obiekty klasy bazowej i klasy nastepcy
Przykłady projektów C++
 1. Zastosowanie uniwersalnej kolekcji.
 2. Zastosowanie uniwersalnej kolekcji i przeciążonych operatorów.
 3. Zastosowanie szablonu kolekcji i przeciążonych operatorów.
 4. Zapis i odczyt w pliku uniwersalnej kolekcji.
powtórzenie podstaw programowania w języku C
 1. Programy do wykonania.
  literatura
literatura podstawowa
 1. Delannoy C, Ćwiczenia z języka C++, Programowanie obiektowe, Warszawa, WNT, 1993
 2. Stroustrup B, Język C++, Warszawa, WNT, 1997
 3. Kisielewicz J., Język C++, Programowanie obiektowe, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1999
 4. Coad P. Nicola J., Programowanie obiektowe, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Read Me, 1993
 5. Barteczko K., Praktyczne wprowadzenie do programowania obiektowego w języku C++, Warszawa, Wydawnictwo Lupus, 1993
 6. Sedgewick R., Algorytmy w C++, Warszawa, Oficyna Wydawnicza READ ME, 1999
literatura uzupełniająca
 1. Lippman S.B., Podstawy języka C++, Warszawa, WNT, 1997
 2. Martin J., Odell J.J., Podstawy metod obiektowych, Warszawa, WNT, 1997
 3. Grębosz J, Symfonia C++, Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo, tom 1-3, Kraków, Oficyna Kallimach, 1999
 4. Grębosz J, Pasja C++, Szablony, pojemniki i obsługa sytuacji wyjątkowych w języku C++, tom 1-2, Kraków, Oficyna Kallimach, 1999

 
m.kruczkiewicz@floweb.pl