Zofia.Kruczkiewicz@pwr.wroc.pl    
Politechnika Wrocławska 
Katedra Informatyki Technicznej (K-9) 
Zespół Inżynierii Oprogramowania i
Inteligencji Obliczeniowej
 
Aktualności  Dydaktyka  Kontakt 
 
   
  strona główna dydaktyka Programowanie obiektowe - INK9824
 
  menu
  materiały dydaktyczne
  opis kursu
  informacje dodatkowe
 

  ostatnia aktualizacja
22.10.2018 r.
 

 
  autor kursu
dr inż. Zofia Kruczkiewicz
 
  zespół dydaktyczny
dr inż. Marek Piasecki
dr inż. Robert Wójcik
 
  semestralny wymiar godzin
wykład - 20 godzin
projekt - 20 godzin
 
  wymagania wstępne
Algorytmy i struktury danych - INK9817
Podstawy informatyki - INK9011
Praktyka programowania - INK9100
Pracownia programowania - INK9114 
 
  opis kursu
Przedmiot obejmuje obiektowe podejście do tworzenia oprogramowania oparte na modelowaniu obiektów i wykorzystaniu ich do tworzenia programów w języku C++. W ramach przedmiotu główną uwagę zwrócono na podstawowe paradygmaty podejścia obiektowego (dziedziczenie, polimorfizm, hermetyzację, abstrakcyjne typy danych, szablony ) w tworzeniu programów podkreślając związek między projektem programu i jego implementacją w języku C++. Obiektowe elementy języka są przedstawiane w trakcie omawiania metod programowania obiektowego. Przedmiot zawiera wykład i laboratorium.
 
  zawartość tematyczna kursu
wykład
  1. Cechy podejścia obiektowego w tworzeniu oprogramowania - 1h
  2. Pojęcie klasy i obiektu, deklarowania składowych, hermetyzacja, klasy i funkcje zaprzyjaźnione - 2h
  3. Rola konstruktorów i destruktorów, klasy zagnieżdżone - 2h
  4. Efektywne elementy programowania: przeciążanie operatorów i metod, statyczne składowe klas - 3h
  5. Tworzenie programów przez rozwój: rola dziedziczenia jednobazowego i wielobazowego, składowe chronione, pokrywanie metod - 4h
  6. Polimorfizm, abstrakcja klas i funkcji - 2h
  7. Obiekty dynamiczne: kolekcje i rekurencyjne struktury danych - 2h
  8. Tworzenie uniwersalnych elementów programów wielokrotnego użycia za pomocą szablonów klas i funkcji - 2h
  9. Strumienie wejścia/wyjścia - 2h
laboratorium

Proste programy obiektowe: deklarowanie klas z wykorzystaniem hermetyzacji, stosowanie metod dostępu do pól. Zastosowanie konstruktorów i destruktorów Tworzenie programów z wykorzystaniem przeciążania metod i operatorów Stosowanie pól i metod statycznych Zastosowanie dziedziczenia drzewiastego i wielobazowego, iteracyjny rozwój programów Rozwijanie programów przez zastosowanie szablonów klas i funkcji. Stosowanie klas zaprzyjaźnionych Zastosowanie metod wirtualnych. Kolekcje Obiektowe struktury dynamiczne: np. stos, kolejka, lista. Przetwarzanie prostych scenariuszy zdarzeń. Strumienie wejścia/wyjścia Zaliczenia.
 
 
m.kruczkiewicz@floweb.pl