Zofia.Kruczkiewicz@pwr.wroc.pl    
Politechnika Wrocławska 
Katedra Informatyki Technicznej (K-9) 
Zespół Inżynierii Oprogramowania i
Inteligencji Obliczeniowej
 
Aktualności  Dydaktyka  Kontakt 
 
   
  strona główna aktualności
 
  menu
  aktualności
  dydaktyka
  kontakt
 

  ostatnia aktualizacja
21.07.2018 r.
 

 
  ogłoszenia
  Termin konsultacji
  Oceny z laboratoriów
 1. Oceny z egzaminu z p. "Języki i metody_programowania-Java": 4.02.18, 10.02.18, 18.02.18, 11.03.18, 23.03.18
 2. Oceny ze sprawdzianu z laboratorium z dnia 20.01.2018, 4.02.2018, 18.02.2018
 3. Oceny z zadań laboratoryjnych z dnia 18.02.2018. Aktualizacja w dniu 18.02.2018

  Przykłady zadań na egzamin dla studiów niestacjonarnych
 1. Przykłady zadań na egzamin (pdf). Modyfikacja zad.1-3 w dniu 29.12.17
 2. Lista zagadanień i zadań, na których będzie oparty zestaw zagadanień i zadań na egzaminie (pdf) - 2017/2018.

  Nrzędzia do zainstalowania:
 1. Java SE Development Kit 8u121. Kolejność instalacji: jako pierwsza instalacja Java - wersja Windows x64.
 2. Środowisko NetBeans 8.2 - wersja ALL. Kolejność instalacji: jako druga instalacja NetBeans.
 3. Tutorial Java 8 SE
 4. Instrukcja

  materiały do zajęć

 1. Wprowadzenie do programowania w języku Java - część 1.
  Wprowadzenie do programowania w języku Java - część 2.
 2. Wprowadzenie do programowania w języku Java - część 3.
  Uzupełnienie informacji o elementach języka Java.
 3. Klasy, składowe statyczne i niestatyczne - wykład 3.1.
  Tablice elementów nieobiektowych i obiektowych - wykład 3.2.
  --Przykład programu - tablice 1 (Przykład 1 - wykład 3.2).
  --Przykład programu - tablice 2 (przykład 6 - wykład 3.2).
 4. Dziedziczenie, polimorfizm, operacje graficzne, tablice elementów obiektowych.
  Przykład programu - tablice 3 (przykład 4).
 5. Polimorfizm, interfesy, programowanie oparte na zdarzeniach.
 6. Wyjatki.
 7. Binarne i tekstowe strumienie wejścia/wyjścia.
  --Przykład programu - pliki (przykład - pliki w formacie tekstowym).
  --Przykład programu - pliki (przykład - pliki w formacie binarnym).
  --Przykład programu - pliki (przykład - pliki serializowanych obiektów).
 8. Programowanie wizualne. Obsługa zdarzeń.
  Przykłady programów - podstawowe elementy interfejsu użytkownika.
 9. Pojemniki na obiekty - część 1 (przykłady zastosowań dla obiektów typu String).
  Przykłady programów - pojemniki na obiekty.
 10. Pojemniki na obiekty - część 2 (przykłady zastosowań dla obiektów typów definiowanych przez programistę).
  Przykłady programów - pojemniki na obiekty typów definiowanych przez użytkownika.

  Wykłady - semestr 2017/2018
 1. Wykład 1
  1. Wprowadzenie do programowania w języku Java
  2. Podstawowe typy danych, operatory, instrukcje.
   9.10.17: zmiany na slajdach: 22, 25-27
  3. The Java™ Tutorials
   1. Getting Started
   2. Learning the Java Language
 2. Wykład 2
  1. Tablice, dziedziczenie, klasy abstrakcyjne.
  2. Dziedziczenie - przykłady programów prezentujących działanie operatorów. Uzupełniono w dniu 21.10.17.
  3. The Java™ Tutorials
   1. Inheritance
   2. Arrays
   3. Abstract Methods and Classes
   4. Language Basics
 3. Wykład 3
  1. Wyjątki. Wersja: 19.10.2017
  2. Pojemniki na dane
  3. The Java™ Tutorials
   1. Exceptions
   2. Collections
 4. Wykład 4
  1. Strumienie WE/Wy
  2. The Java™ Tutorials
   1. Basic I/O
   2. File I/O (Featuring NIO.2)
 5. Wykład 5
  1. Budowa interfejsu graficznego użytkownika z wykorzystaniem podstawowych komponentów pakietu Swing.
  2. The Java™ Tutorials
   1. Using Swing Components
   2. Writing Event Listeners
   3. Modifying the Look and Feel
   4. Performing Custom Painting
 6. Przykłady zadań na egzamin dla studiów niestacjonarnych
  1. Przykłady zadań na egzamin (pdf). Modyfikacja zad. 3 w dniu 29.12.17
  2. Lista zagadanień i zadań, na których będzie oparty zestaw zagadanień i zadań na egzaminie (pdf) - 2017/2018.

  Laboratoium
 1. Lab1 - tworzenie programów typu Java Application w środowisku NetBeans. Podejście nieobiektowe przy tworzeniu programów. Dodano slajdy przezentujace uruchamianie programu w środowisku NetBeans z przekazaniem parametrów do programu.
 2. Lab2 - podejście obiektowe przy tworzeniu programów: tworzenie klas i pakietów, dziedziczenie, przeciążanie i przedefiniowanie metod.
 3. Lab3 - obsługa wyjątków.
 4. Lab4 - Dziedziczenie, polimorfizm, zastosowanie pojemników w programach.
 5. Lab5 - przetwarzanie plików.
  1. Program do pobrania prezentujący operacje We/Wy. Należy pobrać program przentujący operacje we/wy, uruchomić w środowisku NetBeans i dokonać analizy programu - p.1 instrukcji
  2. Program do pobrania prezentujący przetwarzanie plików. Należy pobrać program przentujący operacje plikowe, uruchomić w środowisku NetBeans i dokonać analizy programu - p.2 instrukcji.
 6. Lab6 - zastosowanie pakietu Swing do budowy GUI aplikacji. Modyfikacja slajdu 6 w dniu 25.03.2018
  Załącznik do p. 1 i 2 instrukcji do lab6.
 7. Lab7 - sprawdzian: wykonanie dodatkowych elementów w programie z lab6, dotyczących dziedziczenia i polimorfizmu figur oraz obsługi zdarzeń (np zmiana koloru lub typu figury po wyborze figury za pomocą obsługi zdarzeń np pozostałych typu MouseListener lub FocusListener).
  literatura
literatura podstawowa
 1. L. Lemay, R. Cadenhead, Java 2 dla każdego, Helion, 2001.
 2. P. Naughton, Podręcznik Języka Programowania Java,Nakom, 2001.
 3. B. Eckel., Thinking in Java, Edycja polska, Helion 2003.
literatura uzupełniająca
 1. Barteczko K. - Java od podstaw do technologii, część 1 i 2, MIKOM, 2004
 2. Barteczko K. - JAVA, wykłady i ćwiczenia, Mikom, 2000.
 3. Boone Barry - Java dla programistów C i C++
 4. Horstmann C.S., Cornell G. - Java 2. Podstawy (t1). Techniki zaawansowane (t2), Gliwice, Helion, 2003.
 5. Bloch J. - Efektywne programowanie w języku Java, Gliwice, Helion, 2002.
 6. Dobosz K. - Laboratorium programowania w języku Java, Gliwice, Wyd. Politechniki Śląskiej, 2001.

 
m.kruczkiewicz@floweb.pl