Zofia.Kruczkiewicz@pwr.wroc.pl    
Politechnika Wrocławska 
Katedra Informatyki Technicznej (K-9) 
Zespół Inżynierii Oprogramowania i
Inteligencji Obliczeniowej
 
Aktualności  Dydaktyka  Kontakt 
 
   
  strona główna aktualności
 
  menu
  aktualności
  dydaktyka
  kontakt
 

  ostatnia aktualizacja
15.07.2017 r.
 

 
  ogłoszenia
  Termin konsultacji
 1. Wyznaczam termin konsultacji w dniu 14.01.17, w godz.9.00-10.20, 10.30-11.50 - sala zostanie podana wkrótce.
  Oceny z laboratoriów
 1. Wykaz ocen końcowych z laboratorium z dnia 18.02.2017.
 2. Oceny z kolokwium z dnia 28.01.2017, 4.02.2017 i 18.02.2017.

  Przykłady zadań na egzamin dla studiów niestacjonarnych
 1. Przykłady zadań na egzamin (pdf).

  Nrzędzia do zainstalowania:
 1. Java SE Development Kit 8u101. Kolejność instalacji: jako pierwsza instalacja Java - wersja Windows x64.
 2. Środowisko NetBeans 8.1 - wersja ALL. Kolejność instalacji: jako druga instalacja NetBeans.
 3. Tutorial Java 8 SE

  materiały do zajęć

 1. Wprowadzenie do programowania w języku Java - część 1.
  Wprowadzenie do programowania w języku Java - część 2.
 2. Wprowadzenie do programowania w języku Java - część 3.
  Uzupełnienie informacji o elementach języka Java.
 3. Klasy, składowe statyczne i niestatyczne - wykład 3.1.
  Tablice elementów nieobiektowych i obiektowych - wykład 3.2.
  --Przykład programu - tablice 1 (Przykład 1 - wykład 3.2).
  --Przykład programu - tablice 2 (przykład 6 - wykład 3.2).
 4. Dziedziczenie, polimorfizm, operacje graficzne, tablice elementów obiektowych.
  Przykład programu - tablice 3 (przykład 4).
 5. Polimorfizm, interfesy, programowanie oparte na zdarzeniach.
 6. Wyjatki.
 7. Binarne i tekstowe strumienie wejścia/wyjścia.
  --Przykład programu - pliki (przykład - pliki w formacie tekstowym).
  --Przykład programu - pliki (przykład - pliki w formacie binarnym).
  --Przykład programu - pliki (przykład - pliki serializowanych obiektów).
 8. Programowanie wizualne. Obsługa zdarzeń.
  Przykłady programów - podstawowe elementy interfejsu użytkownika.
 9. Pojemniki na obiekty - część 1 (przykłady zastosowań dla obiektów typu String).
  Przykłady programów - pojemniki na obiekty.
 10. Pojemniki na obiekty - część 2 (przykłady zastosowań dla obiektów typów definiowanych przez programistę).
  Przykłady programów - pojemniki na obiekty typów definiowanych przez użytkownika.

  Laboratoium
 1. Lab1 - tworzenie programów typu Java Application w środowisku NetBeans. Podejście nieobiektowe przy tworzeniu programów. Dodano slajdy przezentujace uruchamianie programu w środowisku NetBeans z przekazaniem parametrów do programu.
 2. Lab2 - podejście obiektowe przy tworzeniu programów: tworzenie klas i pakietów, dziedziczenie, przeciążanie i przedefiniowanie metod.
 3. Lab3 - obsługa wyjątków. Zmiana typu argumentów obliczeń z float na int - strona 3 instrukcji.
 4. Lab4 - Dziedziczenie, polimorfizm, zastosowanie pakietu Swing w programach(rysowanie figur, wykresów, itp.) - należy wykonać programy wg punktów 2 i 3 lub 2 i 4 lub 2, 4 i 5 instrukcji (ocena 5.5).
  1. Pomocnicze programy, prezentujące dziedziczenie:
  2. Pomocnicze programy, do ktorych odwołuje sie instrukcja:
 5. Lab5 - przetwarzanie plików. Instrukcja została dodana w dniu 17.12.2016
  1. Program do pobrania prezentujący operacje We/Wy. Należy pobrać program przentujący operacje we/wy, uruchomić w środowisku NetBeans i dokonać analizy programu - p.1 instrukcji
  2. Program do pobrania prezentujący przetwarzanie plików. Należy pobrać program przentujący operacje plikowe, uruchomić w środowisku NetBeans i dokonać analizy programu - p.2 instrukcji.
  3. Program do pobrania - w celu dodania operacji plikowych. Opis zadania w p.3 instrukcji.
  4. Program do pobrania - w celu dodania operacji plikowych. Opis zadania w p.4 instrukcji.
 6. Lab6 - zastosowanie pakietu Swing do budowy GUI aplikacji. Wykonanie apletów na podstawie programów z lab4 lub lab5.
  Załącznik do p. 1 i 2 instrukcji do lab6.
 7. Lab7 - sprawdzian: wykonanie dodatkowych elementów w programie z lab5, dotyczących dziedziczenia i polimorfizmu figur oraz obsługi zdarzeń (np zmiana koloru lub typu figury po wyborze figury za pomocą obsługi zdarzeń np pozostałych typu MouseListener lub FocusListener).
 8. Zagadnienia egzaminacyjne - Java
  literatura
literatura podstawowa
 1. L. Lemay, R. Cadenhead, Java 2 dla każdego, Helion, 2001.
 2. P. Naughton, Podręcznik Języka Programowania Java,Nakom, 2001.
 3. B. Eckel., Thinking in Java, Edycja polska, Helion 2003.
literatura uzupełniająca
 1. Barteczko K. - Java od podstaw do technologii, część 1 i 2, MIKOM, 2004
 2. Barteczko K. - JAVA, wykłady i ćwiczenia, Mikom, 2000.
 3. Boone Barry - Java dla programistów C i C++
 4. Horstmann C.S., Cornell G. - Java 2. Podstawy (t1). Techniki zaawansowane (t2), Gliwice, Helion, 2003.
 5. Bloch J. - Efektywne programowanie w języku Java, Gliwice, Helion, 2002.
 6. Dobosz K. - Laboratorium programowania w języku Java, Gliwice, Wyd. Politechniki Śląskiej, 2001.

 
m.kruczkiewicz@floweb.pl