Zofia.Kruczkiewicz@pwr.wroc.pl    
Politechnika Wrocławska 
Katedra Informatyki Technicznej (K-9) 
Zespół Inżynierii Oprogramowania i
Inteligencji Obliczeniowej
 
Aktualności  Dydaktyka  Kontakt 
 
   
  strona główna aktualności
 
  menu
  aktualności
  dydaktyka
  kontakt
 

  ostatnia aktualizacja
4.12.2018 r.
 

 
  ogłoszenia
  Sposób dostarczania prac laboratoryjnych
 1. Wybrane informacje dotyczące sposobu dostarczania materiałów do oceny.

  Termin konsultacji

  Oceny z laboratoriów
 1. Studia niestacjonarne - lista obecności oraz wykaz przekazanych programów. Stan z dnia 25.11.18 - poprawa
 2. Studia stacjonarne - oceny z laboratorium 1, listy wysłanych programów i obecności. Stan z dnia 2.12.18

  Przykłady zadań na egzamin:
 1. Przykłady zadań na egzamin (pdf).
 2. Lista zagadanień i zadań, na których będzie oparty zestaw zagadanień i zadań na egzaminie (pdf) - 2017/2018.

  Nrzędzia do zainstalowania:
 1. Java SE Development Kit 8u191. Kolejność instalacji: jako pierwsza instalacja Java - wersja Windows x64.
 2. Środowisko NetBeans 8.2 - wersja ALL. Kolejność instalacji: jako druga instalacja NetBeans.
 3. Tutorial Java 8 SE

  materiały do zajęć


Materiały do wykładów - strona w trakcie budowy
  Wykłady - studia stacjonarne
 1. Wykłady 1-2
  1. Wprowadzenie do programowania w języku Java
  2. Podstawowe typy danych, operatory, instrukcje.
  3. The Java™ Tutorials
   1. Getting Started
   2. Learning the Java Language
 2. Wykłady 3-4
  1. Tablice, dziedziczenie, klasy abstrakcyjne.
  2. Dziedziczenie - przykłady programów prezentujących działanie operatorów. Wersja z dnia 22.10.2018
  3. The Java™ Tutorials
   1. Inheritance
   2. Arrays
   3. Abstract Methods and Classes
   4. Language Basics
 3. Wykład 5-6
  1. Wyjątki.
  2. Pojemniki na dane. Zmodyfikowano poprawny przykład ze strony 6.
  3. The Java™ Tutorials
   1. Exceptions
   2. Collections
 4. Wykład 7-8
  1. Strumienie WE/Wy
  2. The Java™ Tutorials
   1. Basic I/O
   2. File I/O (Featuring NIO.2)
 5. Wykłady 9-12
  1. Budowa interfejsu graficznego użytkownika z wykorzystaniem podstawowych komponentów pakietu Swing.
  2. The Java™ Tutorials
   1. Using Swing Components
   2. Writing Event Listeners
   3. Modifying the Look and Feel
   4. Performing Custom Painting
 6. Przykłady zadań na egzamin
  1. Przykłady zadań na egzamin (pdf).
  2. Lista zagadanień i zadań, na których będzie oparty zestaw zagadanień i zadań na egzaminie (pdf).

  Wykłady - studia niestacjonarne
 1. Wykład 1
  1. Wprowadzenie do programowania w języku Java
  2. Podstawowe typy danych, operatory, instrukcje.
  3. The Java™ Tutorials
   1. Getting Started
   2. Learning the Java Language
 2. Wykład 2
  1. Tablice, dziedziczenie, klasy abstrakcyjne.
  2. Dziedziczenie - przykłady programów prezentujących działanie operatorów. Wersja z dnia 22.10.2018
  3. The Java™ Tutorials
   1. Inheritance
   2. Arrays
   3. Abstract Methods and Classes
   4. Language Basics
 3. Wykład 3
  1. Wyjątki.
  2. Pojemniki na dane
  3. The Java™ Tutorials
   1. Exceptions
   2. Collections
 4. Wykład 4
  1. Strumienie WE/Wy
  2. The Java™ Tutorials
   1. Basic I/O
   2. File I/O (Featuring NIO.2)
 5. Wykład 5
  1. Budowa interfejsu graficznego użytkownika z wykorzystaniem podstawowych komponentów pakietu Swing.
  2. The Java™ Tutorials
   1. Using Swing Components
   2. Writing Event Listeners
   3. Modifying the Look and Feel
   4. Performing Custom Painting
 6. Przykłady zadań na egzamin dla studiów niestacjonarnych
  1. Przykłady zadań na egzamin (pdf).
  2. Lista zagadanień i zadań, na których będzie oparty zestaw zagadanień i zadań na egzaminie (pdf).


Materiały do laboratoriów - strona w trakcie budowy
  Laboratoria - studia stacjonarne
 1. Lab1 - tworzenie programów typu Java Application w środowisku NetBeans. Podejście nieobiektowe przy tworzeniu programów.
  - Zadanie dodatkowe do wykonania - można wybrać z podanej listy
 2. Lab2 - podejście obiektowe przy tworzeniu programów: tworzenie klas i pakietów, dziedziczenie, przeciążanie i przedefiniowanie metod.
 3. Lab3 - obsługa wyjątków.
 4. Lab4-5 - Dziedziczenie, polimorfizm, zastosowanie pojemników w programach.
 5. Lab6-7 - przetwarzanie plików.
  1. Program do pobrania prezentujący operacje We/Wy. Należy pobrać program prezentujący operacje we/wy, uruchomić w środowisku NetBeans i dokonać analizy programu - p.1 instrukcji
  2. Program do pobrania prezentujący przetwarzanie plików. Należy pobrać program przentujący operacje plikowe, uruchomić w środowisku NetBeans i dokonać analizy programu - p.2 instrukcji.
 6. Lab8-11 - zastosowanie pakietu Swing do budowy GUI aplikacji.
  Załącznik do p. 1 i 2 instrukcji do lab6.
 7. Lab12 - sprawdzian: wykonanie dodatkowych elementów w programie z lab, dotyczących dziedziczenia i polimorfizmu figur oraz obsługi zdarzeń (np zmiana koloru lub typu figury po wyborze figury za pomocą obsługi zdarzeń np pozostałych typu MouseListener lub FocusListener).

  Laboratoria - studia niestacjonarne
 1. Lab1 - tworzenie programów typu Java Application w środowisku NetBeans. Podejście nieobiektowe przy tworzeniu programów.
 2. Lab2 - podejście obiektowe przy tworzeniu programów: tworzenie klas i pakietów, dziedziczenie, przeciążanie i przedefiniowanie metod.
 3. Lab3 - obsługa wyjątków.
 4. Lab4 - Dziedziczenie, polimorfizm, zastosowanie pojemników w programach.
 5. Lab5 - przetwarzanie plików.
  1. Program do pobrania prezentujący operacje We/Wy. Należy pobrać program przentujący operacje we/wy, uruchomić w środowisku NetBeans i dokonać analizy programu - p.1 instrukcji
  2. Program do pobrania prezentujący przetwarzanie plików. Należy pobrać program przentujący operacje plikowe, uruchomić w środowisku NetBeans i dokonać analizy programu - p.2 instrukcji.
 6. Lab6 - zastosowanie pakietu Swing do budowy GUI aplikacji.
  Załącznik do p. 1 i 2 instrukcji do lab6.
 7. Lab7 - sprawdzian: wykonanie dodatkowych elementów w programie z lab6, dotyczących dziedziczenia i polimorfizmu figur oraz obsługi zdarzeń (np zmiana koloru lub typu figury po wyborze figury za pomocą obsługi zdarzeń np pozostałych typu MouseListener lub FocusListener).
  literatura
literatura podstawowa
 1. L. Lemay, R. Cadenhead, Java 2 dla każdego, Helion, 2001.
 2. P. Naughton, Podręcznik Języka Programowania Java,Nakom, 2001.
 3. B. Eckel., Thinking in Java, Edycja polska, Helion 2003.
literatura uzupełniająca
 1. Barteczko K. - Java od podstaw do technologii, część 1 i 2, MIKOM, 2004
 2. Barteczko K. - JAVA, wykłady i ćwiczenia, Mikom, 2000.
 3. Boone Barry - Java dla programistów C i C++
 4. Horstmann C.S., Cornell G. - Java 2. Podstawy (t1). Techniki zaawansowane (t2), Gliwice, Helion, 2003.
 5. Bloch J. - Efektywne programowanie w języku Java, Gliwice, Helion, 2002.
 6. Dobosz K. - Laboratorium programowania w języku Java, Gliwice, Wyd. Politechniki Śląskiej, 2001.

 
m.kruczkiewicz@floweb.pl