Zofia.Kruczkiewicz@pwr.wroc.pl    
Politechnika Wrocławska 
Katedra Informatyki Technicznej (K-9) 
Zespół Inżynierii Oprogramowania i
Inteligencji Obliczeniowej
 
Aktualności  Dydaktyka  Kontakt 
 
   
  strona główna aktualności
 
  menu
  aktualności
  dydaktyka
  kontakt
 

  ostatnia aktualizacja
21.07.2018 r.
 

 
  Ocena za lab1 zostaną uzupełnione w przypadku wykonania p. 13 z instrukcji do lab1.
 1. Wybrane informacje dotyczące sposobu dostarczania materiałów do oceny.

 2. Oceny grupy A (stan z 18.02.2018). Oceny i uwagi lab1-lab5. Dodano jedynie ocenę programów oraz ocenę końcową z lab.
 3. Oceny grupy B (stan z 18.02.2018). Oceny i uwagi lab1-lab5. Dodano jedynie ocenę programów oraz ocenę końcową z lab.
 4. Oceny grupy C (stan z 18.02.2018). Oceny i uwagi lab1-lab5. Dodano jedynie ocenę programów oraz ocenę końcową z lab.
 5. Oceny grupy D (stan z 18.02.2018). Oceny i uwagi lab1-lab5. Dodano jedynie ocenę programów oraz ocenę końcową z lab.
 6. Oceny ze sprawdzianów z wykładu z: 20.01.2018, 4.02.2018, 18.02.2018, 11.03.18 - dodanie uwagi dotyczącej wyznaczenia końcowej oceny z wykładu.
 7. Oceny ze sprawdzianu z laboratorium (wyniki grupy A , B, C, D - oceny kol. z 13-14.01.2018, 4.02.2018, 18.02.2018, 10.03.2018. Ostatnie zal.

 8.   materiały do zajęć z Technik internetowych
  Narzędzia do zainstalowania:
  1. Java SE Development Kit 8u121. Kolejność instalacji: jako pierwsza instalacja Java - wersja Windows x64.
  2. Środowisko NetBeans 8.2 - wersja ALL. Kolejność instalacji: jako druga instalacja NetBeans.
  3. Plik
  4. Instrukcja

   Materiały do wykładów - strona w trakcie budowy
  1. Wykład 1
  2. Wykład 2
  3. Wykład 3
  4. Wykład 4
  5. Wykład 5
  6. Wykład 6

   Materiały pomocnicze do wykładów
  1. UTF-8, adresy URL (pdf)
  2. Projektowanie interfejsów graficznych aplikacji (GUI) - funkcjonalność stron internetowych (pdf).

   Materiały laboratoriów - strona w trakcie budowy
  1. Laboratorium 1
  2. Laboratorium 2
  3. Laboratorium 3
  4. Laboratorium 4
  5. Laboratorium 5
  6. Laboratorium 6
   • Ocena z lab. 6 będzie wystawiona na podstawie sprawdzianu z umiejętności wykonania dodatkowych operacji walidacji lub konwersji w programach wykonanych podczas lab4 na polu dodanym do obiektu typu Produkt1 i wartościach wprowadzanych do tego pola za pośrednictwem strony internetowej.

    Literatura
   Literatura podstawowa
  1. Anghel Leonard, JavaServer Faces 2.2. Mistrzowskie programowanie, Helion, 2016.
  2. Vishal Layka, Java. Projektowanie aplikacji WWW, Helion 2015.
  3. Downey Allen B. , Mayfield Chris , Myśl w języku Java! Nauka programowania, Helion 2016.
  4. Dokumentacja Java EE 7 (pdf)
   Literatura uzupełniająca
  1. Barteczko K., JAVA. Programowanie praktyczne od podstaw. Helion 2015.
  2. Horstmann Cay S., Java 8. Przewodnik doświadczonego programisty, Helion 2015.
  3. Horstmann Cay S., Cornell G., Java 2. Techniki zaawansowane, Wydanie IX, Helion, 2016.
  4. Herbert Schildt, Java. Kompendium programisty. Wydanie IX, Helion 2015.

   
m.kruczkiewicz@floweb.pl