Zofia.Kruczkiewicz@pwr.wroc.pl    
Politechnika Wrocławska 
Katedra Informatyki Technicznej (K-9) 
Zespół Inżynierii Oprogramowania i
Inteligencji Obliczeniowej
 
Aktualności  Dydaktyka  Kontakt 
 
   
  strona główna aktualności
 
  menu
  aktualności
  dydaktyka
  kontakt
 

  ostatnia aktualizacja
15.07.2017 r.
 

 
 1. Wybrane informacje dotyczące sposobu dostarczania materiałów do oceny.

 2. Oceny końcowe grupy A (stan z 18.02.17). W ocenach uwzględniono ocenę ze sprawdzianu z lab8.
 3. Oceny końcowe grupy B (stan z 18.02.17). W ocenach uwzględniono ocenę ze sprawdzianu z lab8.
 4. Oceny końcowe grupy C (stan z 18.02.17). W ocenach uwzględniono ocenę ze sprawdzianu z lab8.
 5. Oceny - przedmiot powtarzany. Lista zawiera oceny - stan z dnia 14.02.2017
 6. Wyznaczam termin konsultacji w dniu 14.01.17, w godz.9.00-10.20, 10.30-11.50 - sala 13.
  Wyniki sprawdzianu z wykładu
 1. Oceny kolokwium z 28.01.2017, 4.02.2017 i 18.02.2017.
 2. Oceny z pierwszego kolokwium - "przedmiot powtarzany"
  Wyniki sprawdzianu z laboratoriów
 1. Oceny grupy A. Lista zawiera wyniki kolokwium z 28.01.2017, 4.02.2017 i 18.02.2017 zdających z grupy A
 2. Oceny grupy B. Lista zawiera wyniki kolokwium z 28.01.2017 i 18.02.2017 zdających z grupy B
 3. Oceny grupy C. Lista zawiera wyniki kolokwium z 28.01.2017 (uzupełniona w dniu 1.02.17), 4.02.2017 i 18.02.2017 zdających z grupy C
 4. Oceny z grupy: "przedmiot powtarzany". Lista zawiera wyniki kolokwium z 28.01.2017 zdających w ramach "przedmiot powtarzany"

  materiały do zajęć z Technik internetowych
Narzędzia do zainstalowania:
 1. Java SE Development Kit 8u101. Kolejność instalacji: jako pierwsza instalacja Java - wersja Windows x64.
 2. Środowisko NetBeans 8.1 - wersja ALL. Kolejność instalacji: jako druga instalacja NetBeans.

  Materiały do wykładów - strona w trakcie budowy
 1. Wykład 1
 2. Wykład 2
 3. Wykład 3
 4. Wykład 4
 5. Wykład 5
 6. Wykład 6
 7. Wykład 7
 8. Wykład 8
  Materiały pomocnicze do wykładów
 1. UTF-8, adresy URL (pdf)
 2. Projektowanie interfejsów graficznych aplikacji (GUI) - funkcjonalność stron internetowych (pdf).
  Materiały laboratoriów - strona w trakcie budowy
 1. Laboratorium 1
 2. Laboratorium 2
 3. Laboratorium 3
 4. Laboratorium 4
 5. Laboratorium 5
 6. Laboratorium 6
 7. Laboratorium 7
 8. Laboratorium 8
  • Zaliczenie przedmiotu - wykonanie dodatkowych operacji walidacji lub konwersji w programach wykonanych podczas lab5 na polu dodanym do obiektu typu Produkt1 i wprowadzanym ze strony internetowej.

  Literatura
  Literatura podstawowa
 1. Anghel Leonard, JavaServer Faces 2.2. Mistrzowskie programowanie, Helion, 2016.
 2. Vishal Layka, Java. Projektowanie aplikacji WWW, Helion 2015.
 3. Downey Allen B. , Mayfield Chris , Myśl w języku Java! Nauka programowania, Helion 2016.
 4. Dokumentacja Java EE 7 (pdf)
  Literatura uzupełniająca
 1. Barteczko K., JAVA. Programowanie praktyczne od podstaw. Helion 2015.
 2. Horstmann Cay S., Java 8. Przewodnik doświadczonego programisty, Helion 2015.
 3. Horstmann Cay S., Cornell G., Java 2. Techniki zaawansowane, Wydanie IX, Helion, 2016.
 4. Herbert Schildt, Java. Kompendium programisty. Wydanie IX, Helion 2015.

 
m.kruczkiewicz@floweb.pl