Zofia.Kruczkiewicz@pwr.wroc.pl    
Politechnika Wrocławska 
Katedra Informatyki Technicznej (K-9) 
Zespół Inżynierii Oprogramowania i
Inteligencji Obliczeniowej
 
Aktualności  Dydaktyka  Kontakt 
 
   
  strona główna aktualności
 
  menu
  aktualności
  dydaktyka
  kontakt
 

  ostatnia aktualizacja
4.12.2018 r.
 

 
  ogłoszenia
  Sposób dostarczania prac laboratoryjnych
 1. Wybrane informacje dotyczące sposobu dostarczania materiałów do oceny.

  Termin konsultacji

  Oceny z laboratoriów - studia niestacjanarne
 1. Oceny grupy A (stan z 25.11.2018). Lista wysłanych programów do oceny, lista obecności oraz część wystawionych ocen z lab3. Poprawa
 2. Oceny grupy B (stan z 31.10.2018). Lista wysłanych programów do oceny oraz lista obecności na lab1-2.
 3. Oceny grupy C (stan z 31.10.2018). Lista wysłanych programów do oceny oraz lista obecności na lab1-2.
 4. Oceny grupy D (stan z 31.10.2018). Lista wysłanych programów do oceny oraz lista obecności na lab1-2.
  Oceny z laboratoriów - studia stacjanarne
 1. Oceny grupy (stan z 2.12.2018).

  Narzędzia do zainstalowania:
 1. Java SE Development Kit 8u191. Kolejność instalacji: jako pierwsza instalacja Java - wersja Windows x64.
 2. Środowisko NetBeans 8.2 - wersja ALL. Kolejność instalacji: jako druga instalacja NetBeans.
 3. Tutorial Java EE 7

  materiały do zajęć z Technik internetowych
  Materiały pomocnicze do wykładów
 1. UTF-8, adresy URL (pdf)
 2. Projektowanie interfejsów graficznych aplikacji (GUI) - funkcjonalność stron internetowych (pdf).

Materiały do wykładów - strona w trakcie budowy
  Wykłady - studia stacjonarne
 1. Wykład 1
 2. Wykład 2
 3. Wykład 3 - Przegląd podstawowych znaczników JSF - część 1.
 4. Wykład 4 - Przegląd podstawowych znaczników JSF - część 2. Szablony.
 5. Wykład 5 - Zastosowanie konwerterów.Zastosowanie tabel i plików typu properties.
 6. Wykład 6 - Zastosowanie obsługi zdarzeń.
 7. Wykład 7 - Zastosowanie walidatorów oraz komponentów wyboru.
 8. Wykład 8 - Zastosowanie technologii Ajax
 9. Wykład 9 -Zastosowanie komponentów kompozytowych.
 10. Wykład 10 - Zastosowanie kaskadowych arkuszy stylów.
 11. Wykład 11 - .
 12. Wykład 12 - kolokwium zaliczeniowe.
  • Sprawdzian pisemny - odpowiedzi na wybrane pytania podane w instrukcjach do lab1-lab10.

  Wykłady - studia niestacjonarne
 1. Wykład 1
 2. Wykład 2
 3. Wykład 3
 4. Wykład 4
 5. Wykład 5
 6. Wykład 6

Materiały laboratoriów - strona w trakcie budowy
  Laboratoria - studia stacjonarne
 1. Laboratorium 1
 2. Laboratorium 2
 3. Laboratorium 3 - zastosowanie tabel.
 4. Laboratorium 4 - Zastosowanie tabeli do prezentacji danych wielu produktów. Zastosowanie plików typu properties cd.
 5. Laboratorium 5 - Zastosowanie konwerterów. Zastosowanie plików typu properties cd.
 6. Laboratorium 6 - zastosowanie obsługi zdarzeń.
 7. Laboratorium 7 - zastosowanie komponentów wyboru.
 8. Laboratorium 8 - zastosowanie walidatorów.
 9. Laboratorium 9 - zastosowanie technologii Ajax.
 10. Laboratorium 10 - zastosowanie kaskadowych arkuszy stylów.
 11. Laboratorium 11 - zastosowanie komponentów kompozytowych.
 12. Laboratorium 12 - kolokwium zaliczeniowe.
  • Ocena z lab. 12 będzie wystawiona na podstawie sprawdzianu z umiejętności wykonania dodatkowych operacji walidacji lub konwersji w programach wykonanych podczas laboratoriów 2-10 na polu dodanym do obiektu typu Entity (odpowiednik typu Produkt1) i wartościach wprowadzanych do tego pola za pośrednictwem strony internetowej.

  Laboratoria - studia niestacjonarne
 1. Laboratorium 1
 2. Laboratorium 2
 3. Laboratorium 3
 4. Laboratorium 4
 5. Laboratorium 5
 6. Laboratorium 6
  • Ocena z lab. 6 będzie wystawiona na podstawie sprawdzianu z umiejętności wykonania dodatkowych operacji walidacji lub konwersji w programach wykonanych podczas lab4 na polu dodanym do obiektu typu Entity (odpowiednik typu Produkt1) wartościach wprowadzanych do tego pola za pośrednictwem strony internetowej.

  Literatura
  Literatura podstawowa
 1. Anghel Leonard, JavaServer Faces 2.2. Mistrzowskie programowanie, Helion, 2016.
 2. Vishal Layka, Java. Projektowanie aplikacji WWW, Helion 2015.
 3. Downey Allen B. , Mayfield Chris , Myśl w języku Java! Nauka programowania, Helion 2016.
 4. Dokumentacja Java EE 7 (pdf)
  Literatura uzupełniająca
 1. Barteczko K., JAVA. Programowanie praktyczne od podstaw. Helion 2015.
 2. Horstmann Cay S., Java 8. Przewodnik doświadczonego programisty, Helion 2015.
 3. Horstmann Cay S., Cornell G., Java 2. Techniki zaawansowane, Wydanie IX, Helion, 2016.
 4. Herbert Schildt, Java. Kompendium programisty. Wydanie IX, Helion 2015.

 
m.kruczkiewicz@floweb.pl