Zofia.Kruczkiewicz@pwr.wroc.pl    
Politechnika Wrocławska 
Katedra Informatyki Technicznej (K-9) 
Zespół Inżynierii Oprogramowania i
Inteligencji Obliczeniowej
 
Aktualności  Dydaktyka  Kontakt 
 
   
  strona główna aktualności
 
  menu
  aktualności
  dydaktyka
  kontakt
 

  ostatnia aktualizacja
4.12.2018 r.
 

 
  ogłoszenia

  Wyniki zaliczeń:
 1. Wyniki sprawdzianów: 1, 2, 3 (1.02.2014, 8.02.2014).
 2. Dodatkowy termin zaliczeń - 15.02.14, godz. 8.00-11.00, sala 13.  materiały do zajęć z Technik internetowych

Informacja o języku xhml 1.0 - W3C.
 1. Wykład 1
  1. Wprowadzenie do HTML/XHTML, popularne przeglądarki, typy dokumentów, połączenia i odnośniki
 2. Wykłady 2-3
  1. Tabele i ramki.
  2. Arkusze stylów - wprowadzenie, formatowanie tekstu, czcionki.
  3. Arkusze stylów - tabele, formatowanie tekstu za pomocą znacznika div ("tabele" i "ramki").
 3. Wykład 4
  1. Umieszczanie obiektów graficznych - zastosowanie arkuszy stylów.
  2. Umieszczanie linków - zastosowanie arkuszy stylów.
 4. Wykład 5
  1. Formularze, zastosowanie arkuszy stylów.
  2. Dziedziczenie w arkuszach stylów, zastosowanie różnych selektorów w arkuszach stylów.
 5. Wykład 6
  1. JavaScript, przykłady zastosowań - część 1.

 6. Wykład 7
  1. JavaScript, przykłady zastosowań - część 2.

 7. UTF-8, adresy URL.(pdf),
 8. Projektowanie interfejsów graficznych aplikacji (GUI) - funkcjonalność stron internetowych (pdf).
  zadania na zaliczenie
Przykład dodatkowego zadania na zaliczenie wykładów - zadanie można przesłać pocztą, natomiast zaliczyć na konsultacjach, które odbędą się w czasie przeznaczonym na zaliczanie zajęć.

  Literatura
  Literatura podstawowa
 1. John Cowell, Wprowadzenie do XHTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW z wykorzystaniem XHTML i JavaScrip, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2003
 2. James Pence, HTML i XHTML, Edition 2000
 3. Włodzimierz Gajda, HTML, XHTML i CSS, Praktyczne projekty, Gliwice, Helion 2007
  Literatura uzupełniająca
 1. Ann Navarro, XHTML w przykładach, Mikom 2001
 2. Richard York, Gotowe rozwiązania CSS, Seria PROGRAMER To PROGRAMER, Gliwice, Helion 2007
 3. Donna L. Baker, HTML, kurs webmastera, Helion 2005
 4. Dori Smith, Po prostu Java Script, Helion, Gliwice 2004
 5. Hall M., Brown L., Serwisy internetowe. Programowanie, Gliwice, Helion, 2003
 6. Lemay L., "HTML 4", Helion, Gliwice 1998

 
m.kruczkiewicz@floweb.pl