Zofia.Kruczkiewicz@pwr.wroc.pl    
Politechnika Wrocławska 
Katedra Informatyki Technicznej (K-9) 
Zespół Inżynierii Oprogramowania i
Inteligencji Obliczeniowej
 
Aktualności  Dydaktyka  Kontakt 
 
   
  strona główna aktualności
 
  menu
  aktualności
  dydaktyka
  kontakt
 

  ostatnia aktualizacja
16.01.2018 r.
 

 
  ogłoszenia
  Zaliczenia:
 1. Przykładów tematów programów do zaliczenia laboratorium (wykonywane podczas lab 6-8).
 2. Pytania dotyczące wykonywanych projektów, obowiązujące podczas zaliczania projektu i egzaminu. Stan z dnia 12.05.2017
 3. Przykłady pytań do zaliczenia programu wykonywanego w ramach zajęć laboratoryjnych 6-8.
  Oceny
 1. Wyniki egzaminu w terminach 0, 1, 2 (25.06.2017, 1.07.2017, 8.07.2017).
 2. Oceny z lab1-lab5, z projektu i oceny końcowe z laboratorium - stan z 15.07.2017.
 3. Wykaz grup projektowych oraz wybranych tematów - stan z dnia 23.06.2017.


  materiały do zajęć
  Narzędzia do zainstalowania:
 1. Java SE Development Kit 8u121. Kolejność instalacji: jako pierwsza instalacja Java - wersja Windows x64.
 2. Środowisko NetBeans 8.2 - wersja ALL. Kolejność instalacji: jako druga instalacja NetBeans.

Strona w przygotowaniu

  Materiały do wykładów
 1. Wykład 1
  1. Wstęp do programowania komponentowego w Javie EE 7 (Ogólny przegląd technologii Java EE 7.)
  2. Przykłady aplikacji komponentowych, opartych na technologii Java Server Faces.
   Wykład jest oparty na materiałach umieszczonych na stronach:
   Tutorial Java EE 7
   Java EE & Java Web Learning Trail.
   Oracle Technology Network > Java
 2. Wykład 2
  1. Opis właściwości komponentów typu EJB
  2. Tutorial Java EE 7- Part VII. Enterprise Beans.
 3. Wykład 3
  1. Cykl życia aplikacji JSF.
   Tutorial Java EE - The Lifecycle of a JavaServer Faces Application
  2. Przykład programu do utrwalania danych w bazie danych za pomocą technologii JPA.
   Tutorial Java EE - 38. Running the Persistence Examples
 4. Wykład 4
  1. Podstawowe informacje o technologii Java Persistence API.
   Tutorial Java EE - 37. Introduction to the Java Persistence API
 5. Wykład 5
  1. Budowa warstwy klienta w architekturze typu klient-serwer zbudowanych z komponentów typu EE - klient desktopowy i internetowy. Zastosowanie komponentów opartych na technologii EJB 3.2.
 6. Wykład 6
  1. Budowa funkcjonalnej aplikacji wielowarstwowej opartej na komponentach typu EE.
 7. Wykład 7
  1. Mechanizmy bezpieczeństwa w komponentowych aplikacjach wielowarstwowych.
  2. Rola technologii JavaScript w budowie aplikacji wielowarstwowych działających na platformie Java EE.

  Materiały do zajęć laboratoryjnych

 1. Laboratorium 1
  1. Zastosowanie komponentów EJB -Stateless, Stateful, Singleton. Dodano uwagę 3.3. na stronie 28. Kontunuacja zagadnień z TINT (3 semestr). Zastosowanie technologii JavaServer Faces oraz ziarna EJB do obsługi prostego formularza, wstawienia połączeń między stronami, walidacji danych oraz przechowywania i przesyłania danych - refaktoryzacja programu 1 z lab4, TINT.
  2. Przykład programu 1 z lab4, TINT. Program wykorzystany do realizacji projektu z lab1.
 2. Laboratorium 2 (wersja z 31.03.2017)
  1. Wykonanie aplikacji wielowarstwowej na platformie Java EE z warstwą klienta zawierającą klienta internetowego i desktopowego. Kontunuacja zagadnień z TINT (3 semestr). Zastosowanie technologii JavaServer Faces oraz ziarna EJB do obsługi prostego formularza, wstawienia połączeń między stronami, walidacji danych oraz przechowywania i przesyłania danych - refaktoryzacja programu 1 z lab4, TINT, programu z lab1, PK.
  2. Przykład programu 1 z lab6, Języki i metody programowania - Java. Program wykorzystany do realizacji projektu z lab2.
 3. Laboratorium 3 (wersja z 11.04.2017)
  1. Zastosowanie obiektu transferowego w celu poprawy jakości oprogramowania. Poprawa funkcjonalności formularzy internetowej aplikacji klienckiej. Zwrocono uwagę na slajdzie 7, że obiekt Produkt_dto należy serializować, ponieważ jest przesyłany z wykorzystaniem kontenerów Java EE. Dodatkowo, podkreślono ten fakt na slajdzie 8. Jest to nawiązanie do przedmiotu: Programowanie aplikacji internetowych (lab3 i wykład 3: Wątki, gniazda).
   Kontunuacja zagadnień z TINT (3 semestr). Zastosowanie technologii JavaServer Faces oraz ziarna EJB do obsługi prostego formularza, wstawienia połączeń między stronami, walidacji danych oraz przechowywania i przesyłania danych - refaktoryzacja programu z lab2, PK.
 4. Laboratorium 4 (wersja z 5.04.2017)
  1. Wykonanie operacji dodawania i usuwania danych - kontynuacja prac na projektem z lab.3. Zastosowanie technologii Ajax.
 5. Laboratorium 5
   Część 1
    Wersja 1
   1. Instrukcja: Wykonanie operacji utrwalania danych z wykorzystaniem technologii JPA.Dodano slajd 3 z informacją, jak zmienić program serwera bazy danych Java DB, jeśli są problemy z jego uruchomieniem.
   2. Program wykorzystany do realizacji projektu z p.1 części 1 lab5, dotyczącego zastosowania technologii JPA.

    Wersja 2 - kontynuacja lab4 (wersja instrukcji z 20.05.2017 - dodano uwagę do slajdu 20)
   1. Instrukcja: Wykonanie operacji utrwalania danych z wykorzystaniem technologii JPA. Dodano slajdy 3-4 z informacją, jak zmienić program serwera bazy danych Java DB, jeśli są problemy z jego uruchomieniem oraz uwagę do slajdu 20.
   Część 2
   1. Zastosowanie komponentów kompozytowych. Na podstawie przykładu - str. 11-22 należy, w projekcie z części 1 lab.5, zmodyfikować strony dodaj_produkt2.xhtml oraz rezultat2.xhtml. Podobnie należy zmodyfikować definicję strony lista_produktow.xhtml - z wykorzystaniem komponentów kompozytowych.
 6. Laboratorium 6-8
  1. Realizacja projektu wykorzystującego poznane technologie w grupach 1-3 osób.
  2. Przykładów tematów programów do zaliczenia laboratorium.
  literatura
literatura podstawowa
 1. Anghel Leonard, JavaServer Faces 2.2. Mistrzowskie programowanie, Helion, 2016
 2. Vishal Layka, Java. Projektowanie aplikacji WWW, Helion 2015
 3. Downey A. B. , Mayfield Ch. , Myśl w języku Java! Nauka programowania, Helion 2016
 4. Yener Murat, Theedom Alex , Java EE. Zaawansowane wzorce projektowe, Helion 2015
 5. Szyperski C., Oprogramowanie komponentowe. Obiekty to za mało, WNT, Warszawa 2001.
 6. Tutorial Java EE 7
literatura uzupełniająca
 1. Barteczko K., JAVA. Programowanie praktyczne od podstaw. Helion 2015
 2. Horstmann Cay S., Java 8. Przewodnik doświadczonego programisty, Helion 2015
 3. Horstmann Cay S., Cornell G., Java 2. Techniki zaawansowane, Wydanie IX, Helion, 2016.
 4. Christian Bauer, Gavin King, Gary Gregory, Java Persistence. Programowanie aplikacji bazodanowych w Hibernate. Wydanie II, Helion 2016
 5. Herbert Schildt, Java. Kompendium programisty. Wydanie IX, Helion 2015

 
m.kruczkiewicz@floweb.pl