Zofia.Kruczkiewicz@pwr.wroc.pl    
Politechnika Wrocławska 
Katedra Informatyki Technicznej (K-9) 
Zespół Inżynierii Oprogramowania i
Inteligencji Obliczeniowej
 
Aktualności  Dydaktyka  Kontakt 
 
   
  strona główna aktualności
 
  menu
  aktualności
  dydaktyka
  kontakt
 

  ostatnia aktualizacja
4.12.2018 r.
 

 
  godziny konsultacji i zaliczeń

miejsce: pokój 325 w budynku C-3
  ogłoszenia

  Oceny:
 1. Wyniki sprawdzianów: 26.11.2017, 10.12.2017, 17.12.17, 14.01.18, 21.01.18, 3.02.18, 12.02.18
 2. Oceny z prezentacji z p. INKU011S - stan z dnia 3.02.2018.


  materiały do wykładu

 1. Wprowadzenie, podstawowe pojęcia, projekt a produkt.
 2. Zasadnicze czynności w zarządzaniu projektem. Fazy cylu życia systemu informatycznego. Modele cyklu życia - częśc 1.
 3. Zasady procesu zwinnego dotyczącego wytwarzanego oprogramowania. Modele cyklu życia - częśc 2.
 4. Model struktur zarządzania projektem. Pomiar złożoności strukturalnej oprogramowania.
 5. Komitet realizacyjny projektu, projektowanie struktury organizacyjnej zespołu projektowego.
 6. Planowanie projektu. Metody przeprowadzania szacunków, kwantyfikacja ryzyka.
 7. Tworzenie i śledzenie harmonogramów. Definicje i metody weryfikacji i walidacji.
 8. Testy statystyczne, funkcjonalne, strukturalne, statyczne; testy systemu.
 9. Model CMMI, ISO, zapewnianie jakości oprogramowania.
 10. System informacyjny projektu.

  materiały do Seminarium

  Seminarium
 1. Omówienie dobrych zasad przygotowania i wygłaszania prezentacji technicznych.
 2. Wykaz tematów oraz terminów prezentacji. Aktualizacja w dniu 27.11.2017.
 3. Struktura prezentacji.

  Literatura
 1. Roger S. Pressman, Praktyczne podejście do oprogramowania, WNT, 2004
 2. Stephen H. Kan, Metryki i modele w inżynierii jakości oprogramowania, Mikom, 2006
 3. J. Górski, Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, Mikom, Warszawa, 1999
 4. Jaszkiewicz, Inżynieria oprogramowania, Helion, Warszawa, 1997
 5. Kerzner H., Project management, Van Nostrand Reinhold Company Inc., New York, 1984
 6. E. Yourdon, Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa, 1996
 7. P. Coad, E. Yourdon, Analiza obiektowa, ReadMe, Warszawa, 1994
 8. J. Roszkowski, Analiza i projektowanie strukturalne, Helion, Warszawa, 1998
 9. R. Barker, C. Longman, Case Method. Modelowanie funkcji i procesów, WNT, Warszawa, 1996
 10. R. Barker, Case Method. Modelowanie związków encji, WNT, Warszawa, 1996
 11. LBMS Project Management - Materiały szkoleniowe firmy LBMS
 12. S.Wrycza, Projektowanie systemów informatycznych, Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk, 1997
 13. J. Davidson, Kierowanie projektem. Praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu, Wyd. Liber, Warszawa, 2002
 14. T. Byzia, Zarządzanie projektami informatycznymi, Computerworld, 1998
 15. K. Frączkowski, Zarządzanie projektem programistycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003
 16. M. Flasiński, Zarządzanie projektami informatycznymi, PWN, Warszawa, 2006
 17. S.Snedaker, Zarządzanie projektami IT w małym palcu, Helion, Warszawa, 2007
 18. C.A. Campbell, The One-Page Project Manager for IT Projects, Wiley, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2008
 19. M.B.Bender, A Manager's Guide to Project Management. Learn How to Apply Best Practices, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 2010
 20. Jacobson, Booch, Rumbaung, The Unified Software Development Process,Addison Wesley, 1999

 
m.kruczkiewicz@floweb.pl