Zofia.Kruczkiewicz@pwr.wroc.pl    
Politechnika Wrocławska 
Katedra Informatyki Technicznej (K-9) 
Zespół Inżynierii Oprogramowania i
Inteligencji Obliczeniowej
 
Aktualności  Dydaktyka  Kontakt 
 
   
  strona główna dydaktyka Systemy wieloagentowe - INE3805
 
  menu
  materiały dydaktyczne
  opis kursu
  informacje dodatkowe
 

  ostatnia aktualizacja
4.12.2018 r.
 

 
  ogłoszenia


Wykłady, warsztaty
"Intelligent Software Agents.
"Intelligent Software Agents - harmonogram.
Intelligent software agents have become an important technology in building complex software systems in many areas including business, commerce, industry, telecommunication, and especially in the Web applications. Intelligent software agents are computing entities which act autonomously and interact with each other to accomplish tasks on behalf of their users or other entities. The course introduces the basic concepts and elements of intelligent software agent technology and applications.

  Informacje o zaliczeniu przedmiotu:
 1. Przykład rozwiązania zadania podanego na sprawdzianie (projekt MASE).
 2. Osoby zakwalifikowane na kolokwium zaliczeniowe i konsulatcje w dniu 09.02.10r w godz.9.00-11.00.(127L C3) - bez oznaczenia xxx.
  Informacje dotyczące przedmiotu:
 1. Pytania egzaminacyjne.
 2. Tematy projektów.
 3. Tematy zagadnień na zaliczenie wykładów.
 4. Oprogramowanie:
  1. MASE, AgentTool1.8.3 (pełna wersja):
   http://macr.cis.ksu.edu/projects/agentTool/download-agentool.htm
  2. Jade (należy zarejestrować się):
   http://jade.tilab.com/
  3. Jade - dokumentacja, przykłady:
   http://jade.tilab.com/doc/index.html
  materiały do zajęć

 1. Wprowadzenie do systemów wieloagentowych - 2h
 2. Metody tworzenia systemów wieloagentowych, metoda zorientowana na cele MASE - 6h
 3. Podstawowe moduły architektury systemów wieloagentowych - komunikacji, bazy wiedzy, wnioskowania i planowania - 2h
 4. Podstawowe protokoły komunikacji w systemach wieloagentowych, zastosowanie AUML - 4h
 5. Scentralizowane i zdecentralizowane metody planowania - 4h
 6. Przykłady systemów wieloagentowych reprezentujących podstawowe typy problemów - 2h
 7. Specyfikacja FIPA w systemach wieloagentowych - 2h
 8. Realizacja Modelu Agentów obejmującego Model Wiedzy, Model Celów oraz Model Planu w środowisku JADE- 4h
 9. Realizacja Modelu Interakcji w środowisku JADE - 2h
 10. Mobilność w systemach wieloagentowychw, mobilność w środowisku JADE - 2h
 1. Przykład tworzenia aplikacji wieloagentowej.
 2. Przykład projektowania protokołu interakcji między rolami systemu wieloagentowego za pomocą diagramu protokołu AUML oraz map stanów.

 
  literatura
literatura podstawowa
 1. Ferber J., Multi-agents systems: an introduction to distributed artificial inteligence, Harlow, Addison-Wesley 1999
 2. Poole D., Mackworth A., Goebel R., Computational Intelligence, Oxford Uniwersity Press, 1998
 3. Klusch M., Intelligent information agents: agent based information discovery and management on the Internet, Berlin, Springer-Verlag 1999
 4. Coulouris G., Dollimore J., Kindberg T., Systemy rozproszone - podstawy i projektowanie, WNT, Warszawa 1998
 5. Goldberg D., Algorytmy genetyczne i ich zastosowanie, Warszawa, WNT 1998
 6. Michalewicz Z., Algorytmy genetyczne+struktury danych=programy ewolucyjne, Warszawa, WNT 1999
 7. Tadeusiewicz R., Elementarne wprowadzenie do techniki sieci neuronowych z przykładowymi programami, Warszawa, Akademicka Oficyna Wydawnicza 1998
 8. Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L., Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, Warszawa, PWN 1999
literatura uzupełniająca
 1. Mowbray T., Distributed object standards and applications, Reading: Addison-Wesley, 1997
 2. Developer's Guide, Borland C++Builder 5 for Windows 2000/98/95/NT
 3. Cantu M., Delphi 4, Praktyka Programowania, Warszawa, Mikom 1999
 4. Silberschatz A., Peterson J. L., Galvin P. B., Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa 1993
 5. Liberty J., Księga eksperta, Gliwice, Helion 1999

 
m.kruczkiewicz@floweb.pl