Zofia.Kruczkiewicz@pwr.wroc.pl    
Politechnika Wrocławska 
Katedra Informatyki Technicznej (K-9) 
Zespół Inżynierii Oprogramowania i
Inteligencji Obliczeniowej
 
Aktualności  Dydaktyka  Kontakt 
 
   
  strona główna aktualności
 
  menu
  aktualności
  dydaktyka
  kontakt
 

  ostatnia aktualizacja
4.12.2018 r.
 

 
  Nowości
  Materiały do zaliczenia wykładu:
 1. Zagadnienia do testu wymagającego udzielenie odpowiedzi.
 2. Dodatek wspomagający test.
  Zaliczenie wykładów i laboratoriów:
 1. Wyniki kolokwium zaliczeniowego (1-y termin, 2-i termin, 3-i termin, 4-y termin, 15.07.2014 i 24.07.2014, 20.09.2015 - modyfikacja o 15.42 w dniu 21.09.2014).
  1. Uwaga - dodatkowe terminy zaliczeń we wrześniu 2014:
  2. Dodatkowy termin zaliczeń materiału z wykładu i laboratorium w dniu 20.09.2014 w godz.9.00-14.00
  3. Dodatkowy termin zaliczeń materiału z wykładu i laboratorium w dniu 23.09.2014 w godz.13.00-15.00

   Uwaga - dodatkowe terminy zaliczeń w lipcu 2014:
  1. Dodatkowy termin zaliczeń materiału z wykładu i laboratorium w dniu 15.07.2014 w godz.9.00-12.00
  2. Dodatkowy termin zaliczeń materiału z wykładu i laboratorium w dniu 24.07.2014 w godz.9.00-12.00

   Materiały do zajęć
  Narzędzia:
 1. NetBeans 7.2 - ALL:
  Ajax | C/C++ | Databases | Debugger | Desktop | Editor | GUI Builder | Java EE | JavaFX | Java ME | Java SE | JavaScript | Mobile | PHP | Profiler | Refactor | REST | Rich Client Platform | Ruby | SOA | SOAP | Web | WSDL | XML
  Wykłady
 1. Projekt wielowarstwowego systemu informatycznego
  Podejście obiektowe - tworzenie warstwy biznesowej.
 2. Projektowanie obiektowe: zasady
  Projektowanie zwinne
 3. Ocena jakości oprogramowania
  Jakość oprogramowania. Poprawa zawartości tabeli na stronie 63.
 4. Projekt wielowarstwowego systemu informatycznego składającego się z 5-ciu warstw:
  Przykład tworzenia modelu warstwy zasobów - podejście strukturalne.
  Budowa aplikacji internetowej wielowarstwowej typu EE na podstawie modelu warstwy zasobów.
 5. Projekt wielowarstwowego systemu informatycznego: tworzenie warstwy klienta jako aplikacji klienckiej
  Przykład tworzenia warstwy klienta opartej na aplikacji klienta.
 6. Zasady budowy funkcjonalnego interfejsu graficznego użytkownika (GUI).
 7. Wytwarzanie i wdrażanie systemów informatycznych - testy jednostkowe, akceptacyjne, wydajności i skalowalności systemów informatycznych.
 8. Sprawdzian.
  Projekt
 1. Etap1 - Wprowadzenie
  Harmonogram projektu.
  Przykłady projektów.
 2. Etap2 - Przykład wspierający harmonogram w punktach 1-2
  Przykład realizacji punktów 1 i 2 harmonogramu projektu.
 3. Etap3 - Przykład wspierający harmonogram w punkcie 3 - warstwa prezentacji
  Przekształcanie aplikacji typu Java SE do aplikacji Java EE 6.
  Przykład przekształcania programu tworzonego w ramach zajęć laboratoryjnych z PIO (instrukcje1-4) działającego na na jednym komputerze na aplikację typu EE.
 4. Rozszerzenie etapu 3: Programowanie aplikacji internetowych na platformie Java EE 6 z wykorzystaniem technologii JavaServer Faces 2.1 (materiał jest w rozwoju, opracowany w ramach p. Programowanie komponentowe w Javie):
   Wykłady:
  1. Wstęp do programowania komponentowego w Javie EE 6 (Ogólny przegląd technologii Java EE 6.) - część 1.
  2. Wstęp do programowania komponentowego w Javie EE 6 (Przykłady aplikacji Java Server Faces.) - część 2.
   Wykład jest oparty na materiałach umieszczonych na stronach:
   Java EE & Java Web Learning Trail.
   Tutorial Java EE 6
  3. Przegląd znaczników używanych do definiowania stron w technologii JavaServer Faces 2.1 - część pierwsza.
  4. Przegląd znaczników używanych do definiowania stron w technologii JavaServer Faces 2.1 - część druga. Konwertery.

   Laboratoria:
  1. Zastosowanie technologii JavaServer Faces oraz ziarna EJB do obsługi prostego formularza, wstawienia połączeń między stronami, walidacji danych oraz przechowywania i przesyłania danych.
  2. Zastosowanie technologii JavaServer Faces oraz ziarna EJB do obsługi formularzy zbudowanych na szablonie, wstawienia połączeń między stronami, walidacji danych oraz przechowywania i przesyłania zbioru danych.
   jsfcrud.css
  3. Zastosowanie technologii JavaServer Faces oraz ziarna EJB do obsługi formularzy - zastosowanie obiektu transferowego i konwerterów.
  4. Zastosowanie komponentu h:selectOneMenu, stronicowanie komponentu h:dataTable, wieloużywalność formularzy, zastosowanie technologii ORM do operacji bazodanowych.
 5. Etap4 - Przykład wspierający harmonogram w punkcie 3 - warstwa integracji
  1. Powtórka z PIO:
   1. Wykonanie przykładowego zadania z zastosowaniem relacji 1 do 0..*, cześć 2.
   2. Przykłady tworzenia interfejsu graficznego do wykonywanej aplikacji.
   3. Utrwalanie danych aplikacji w bazie danych za pomocą technologii JDBC lub ORM.
   Program, który należy pobrać (wykonany wg instrukcji z p.5.1.3 dotyczącej tworzenia aplikacji wg wzorca DAO):
   Program do zainstalowania, wymagany w p.5.2. Jest wykonany na podstawie trzech instrukcji z p. 5.1.
  2. Przykład przekształcenia programu do standardu EE, wg materiałów z poprzedniego punktu z dostępem DAO do bazy danych. Podobnie można ptrzekształcić aplikację z poprzedniego punktu z dostępem typu ORM do bazy danych.
  3. Przykład dodania warstwy prezentacji i klienta przeglądarki do programu EE z klientem EE, wg materiałów z poprzedniego punktu z dostępem DAO do bazy danych. Podobnie można przekształcić aplikację z poprzedniego punktu z dostępem typu ORM do bazy danych.
  4. Przykład tworzenia aplikacji internetowej EE na podstawie bazy danych.
 6. Etap 5 - Pomiar metryk oraz testy jednostkowe i akceptacyjne.
  1. Pomiar metryk - narzędze do pomiaru metryk: Chidamber and Kemerer Java Metrics (ckjm).
  2. Testowanie programów w środowisku NetBeans - zastosowanie pakietu JUNIT.
  3. Wykonanie testów akceptacyjnych aplikacji internetowych za pomocą narzędzia Selenium IDE 2.0.0.
  4. Materiał dodatkowy:
  5. Metryki oprogramowania, jakość oprogramowania - definicje.
  6. Przykłady pomiaru metryk.
 7. Etap6 - Dodanie uwierzytelniania i autoryzacji.
  1. Mechanizmy bezpieczeństwa w aplikacjach EJB Java EE (Building Secure Enterprise Beans in Java EE).
  2. Materiał dodatkowy:
  3. Wprowadzenie do mechanizmów bezpieczeństwa stosowanych w Java EE 5.0.
 8. Etap7 - Zaliczanie projektu.

  literatura
  1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I., Język UML. Przewodnik użytkownika, Seria: Inżynieria oprogramowania, Warszawa, WNT, 2002.
  2. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides, Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku. Seria: Inżynieria oprogramowania, Warszawa, WNT, 2008.
  3. Shalloway A.,Trott James R.,Projektowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe. Gliwice, Helion, 2005.
  4. Martin Robert C., Martin Micah, Agile, Programowanie zwinne. Zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C#. Gliwice, Helion, 2008.

 
m.kruczkiewicz@floweb.pl