Zofia.Kruczkiewicz@pwr.wroc.pl    
Politechnika Wrocławska 
Katedra Informatyki Technicznej (K-9) 
Zespół Inżynierii Oprogramowania i
Inteligencji Obliczeniowej
 
Aktualności  Dydaktyka  Kontakt 
 
   
  strona główna aktualności
 
  menu
  aktualności
  dydaktyka
  kontakt
 

  ostatnia aktualizacja
4.12.2018 r.
 

 
  ogłoszenia
  Konsultacje w sali 325C3:
 1. poniedziałki (do 4.07.15): 17.00-20.00
 2. czwartki (do 4.07.15): 14.00-17.00
  Terminy egzaminów (2015):
 1. 20.06.2015: 10.00-12.00, sala 201 C1
 2. 4.07.2015: 10.00-12.00, sala 201 C1
  Terminy dodatkowych zaliczeń (2015):
 1. 20.06.2015: 12.30-16.00, sala L2.6 C16
 2. 4.07.2015: 12.30-16.00, sala L2.6 C16 - potrzebna zgoda p.Dziekana
 3. 14.09.2015: 17.00-20.00, sala L2.6 C16 - potrzebna zgoda p.Dziekana
  Wyniki:
 1. Wyniki kolokwium z dnia 9.05.2015 oraz poprawy: 20.06.2015, 4.07.2015.
 2. Wyniki testu z wzorców z dnia 20.06.2015.
 3. Wyniki testu z wzorców z dnia 4.07.2015.
 4. Wyniki egzaminu (1 termin, 2 termin, 3 termin - 14.09.15) - wynik uwzględnia ocenę z kolokwium dotyczącego inżynierii wprost i inżynierii odwrotnej (p.1) oraz testu z wzorców (p.2, p.3). Każda z tych trzech ocen musi być pozytywna. Wyniki z 3 terminu są umieszczone jedynie w dokumencie w p.4.
 
  materiały do zajęć

Materiały dotyczące projektów typu UML:
 1. Informacje dotyczące tworzenia projektów UML tworzonych w środowisku NetBeans:

Wykłady z modelowania i analizy systemów informatycznych (modyfikacja zawartości wszystkich wykładów w dniu 31.05.2009r.)
 1. Wprowadzenie do zagadnień modelowania i analizy systemów informatycznych - charakterystyka oprogramowania obiektowego.
 2. Modelowanie i analiza systemów informatycznych.
 3. Tworzenie modelu konceptualnego systemu informatycznego – część 1. Model przypadków użycia.
 4. Tworzenie modelu konceptualnego systemu informatycznego – część 2. Model analizy i projektu.
 5. Tworzenie modelu projektowego systemu informatycznego. Iteracyjno - rozwojowy proces tworzenia projektowego modelu warstwy biznesowej. Część 1.
 6. Tworzenie modelu projektowego systemu informatycznego. Część 2.
  1. Diagramy czynności - modelowanie przepływu metody oraz czynności.
  2. Diagramy stanów.
 7. Wzorce oprogramowania: kreacyjne i strukturalne - przegląd
  Wzorce oprogramowania: czynnościowe - przegląd.
 8. Warstwa biznesowa systemu informatycznego - podsumowanie.
 9. Warstwa integracji systemu informatycznego.
 10. Warstwa prezentacji systemu informatycznego.

Laboratoria z modelowania i analizy systemów informatycznych
 1. Laboratorium 1
   Przebieg laboratorium:
  1. Wybór projektu z listy (poniżej) lub propozycja własnego tematu projektu
  2. Wykonanie opisu biznesowego "świata rzeczywistego"
   • warstwy zasobów ludzkich (na podstawie tego opisu będzie można określić po przystąpieniu do modelowania oprogramowania, jakie funkcje system powinien wykonywać, aby wspomagać pracę ludzi),
   • warstwy formalnego systemu informacyjnego(przepisy, ustawy, zarządzenia, strategia firmy itp),
   • warstwy technicznego systemu informacyjnego (rozmiary, architektura,liczba użytkowników, pozostałe funkcje programu, stosowane dotąd oprogramowanie i sprzęt).
   • Przykład: opis biznesowy(str.25).
  3. Sformułowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych na podstawie opisu biznesowego "świata rzeczywistego".
  4. Wykonanie diagramu przypadków użycia,
  5. Zdefiniowanie poszczególnych przypadków użycia
  6. Materiały pomocnicze
   1. Pomoc: Drawing use case diagrams.
   2. Pomoc Use case diagram notations guide
   3. Pomoc: Documenting use case details.
   4. Wprowadzenie do UML. Nowa wersja z 22.03.2015
 2. Laboratoria 2, 3
  1. Przebieg laboratorium:
   1. Wykonanie analizy zmienności i wspólności na podstawie scenariuszy przypadków użycia. Identyfikacja klas związanych z przetwarzaniem danych - projektowanie warstwy biznesowej.
    Przykład analizy(str.34-37).
   2. Definiowanie w sposób iteracyjno - rozwojowy projektu: definiowanie rozwojowe kolejnej klasy (dziedziczenie, powiązania i agregacje) na diagramie klas zidentyfikowanej w wyniku analizy kolejnego przypadku użycia i wykonania scenariusza tego przypadku użycia za pomocą diagramu sekwencji.
    Przykłady iteracji:
    1. 1-a iteracja str.37;
    2. 2-a iteracja str.44-45,47,49,50,53;
    3. 3-a iteracja str.54,55,57;
    4. 4-a iteracja str.62,63,65,67;
    5. 5-a iteracja str.68,69;
    6. 6-a iteracja str.74,75,77-79,81,83,85,87;
    7. 7-a iteracja str.90,91,93,94,96,98.
   3. Definiowanie szkieletu kodu z diagramu klas po każdej iteracji wykonanej w punkcie 2 - analiza kodu oraz zdefiniowanie kodu metod na podstawie wykonanych diagramów sekwencji w danej iteracji. Uruchomienie kolejnej wersji programu, działającego w trybie konsolowym.
    Przykłady iteracji:
    1. 1-a iteracja str.39-42;
    2. 2-a iteracja str.46,48,51,52;
    3. 3-a iteracja str.56,58-61;
    4. 4-a iteracja str.64,66;
    5. 5-a iteracja str.70-73;
    6. 6-a iteracja 76,80,82,84,86,88,89;
    7. 7-a iteracja str.92,95,97,99-102)
    8. Kod zaprojektowanego programu. Nowa wersja z 20.03.2015
  2. Materiały pomocnicze
   1. Wykonanie pierwszej iteracji wybranego projektu - cześć 1. Nowa wersja z 22.03.2015
   2. Wykonanie drugiej iteracji wybranego projektu - cześć 2. Nowa wersja z 22.03.2015
   3. Kod programu. Nowa wersja z 22.03.2015
   4. Pomoc:Drawing class diagrams.
   5. Pomoc:Drawing sequence diagrams.
 3. Laboratorium 4
  1. Definiowane: modelu całego systemu, zachowania wybranych przypadków użycia, działania wybranych metod za pomocą diagramów aktywności:
   1. Diagramy czynności - modelowanie przepływu metody oraz przypadku użycia, zależności między diagramem aktywności a diagamami sekwencji:
    str.13-17, str.21-25.
   2. Definiowanie modelu "świata rzeczywistego" za pomocą diagramu aktywności - stan bez programu:
    str.20.
   3. Inżynieria odwrotna przykładowego oprogramowania typu open source - analiza diagramów klas i sekwencji oraz odpowiadającego kodu:
    str.13-17, str. 21-25.
   4. Materiały pomocnicze
    1. Diagramy czynności - modelowanie przepływu metody oraz czynności.
    2. Inżynieria odwrotna oprogramowania - dodatkowy przykład.
    3. Pomoc:Drawing activity diagrams.
  2. Definiowane diagramów stanów dla wybranych klas
   1. Modelowanie zachowania obiektu wybranej klasy w wybranych przypadkach użycia - zależność między diagramem stanów a diagramami sekwencji:
    str.21-36.
   2. Materiały pomocnicze
    1. Diagramy stanów.
    2. Pomoc:Drawing state machine diagrams.
 4. Laboratorium 5
  Zaliczenia


  literatura
  Literatura podstawowa
 1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I., Język UML. Przewodnik użytkownika, Seria: Inżynieria oprogramowania, Warszawa, WNT, 2002
 2. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides, Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku, Seria: Inżynieria oprogramowania, Warszawa, WNT, 2008.
 3. Shalloway A.,Trott James R.,Projektowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe, Gliwice, Helion, 2005.
 4. Alur D., Crupi J.,Malks D., Core J2EE. Wzorce projektowe. Gliwice, Helion, 2004.
 5. Martin Robert C., Martin Micah, Agile, Programowanie zwinne. Zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C#, Gliwice, Helion, 2008.
  Literatura uzupełniająca
 1. Eckel B., Thinking in Java. Edycja polska. Wprowadzenie do programowania zorientowanego obiektowo w sieci WWW, Gliwice, Helion, 2001.
 2. Barker R., Longman C., Case Method. Modelowanie funkcji i procesów, Warszawa, WNT,1996.
 3. Barker R., Case Method. Modelowanie związków encji, Warszawa, WNT, 1996.

 
m.kruczkiewicz@floweb.pl