Zofia.Kruczkiewicz@pwr.wroc.pl    
Politechnika Wrocławska 
Katedra Informatyki Technicznej (K-9) 
Zespół Inżynierii Oprogramowania i
Inteligencji Obliczeniowej
 
Aktualności  Dydaktyka  Kontakt 
 
   
  strona główna aktualności
 
  menu
  aktualności
  dydaktyka
  kontakt
 

  ostatnia aktualizacja
4.12.2018 r.
 

 
  ogłoszenia
  materiały do zajęć
 1. Harmonogram wykonania pracy inżynierskiej umożliwiający jej zaliczenie.
  Spotkania bezpośrednie można zastąpić wysłaniem materiałów związanych z kolejnym etapem wykonywanych prac. Harmonogram wykonania prac można zmodyfikować po uzgodnieniu tych zmian ze mną.
 2. Szablon struktury pracy inżynierskiej.
 3. Informacje dotyczące opisu biznesowego aplikacji, wymagań, diagramów przypadku użycia oraz identyfikacji encji, atrybutów encji oraz związków między encjami.
  Można również korzystać z materiałów ze strony przedmiotu Inżynieria Oprogramowania: Inżynieria oprogramowania
 4. Prezentacja pracy inżynierskiej - szablon.
 
  literatura
  Literatura podstawowa
 1. Date C. J., Wprowadzenie do baz danych, WNT, Warszawa
 2. Shalloway A.,Trott James R.,Projektowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe. Warszawa, Helion, 2005
 3. Alur D., Crupi J.,Malks D., Core J2EE. Wzorce projektowe. Warszawa, Helion, 2004
 4. Górski J., Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, Warszawa, Mikom, 2000
 5. Roger S. Pressman, Praktyczne podejście do inżynierii oprogramowania, WNT, Warszawa 2004
 6. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I., Język UML. Przewodnik użytkownika, Warszawa, WNT, 2002
  Literatura uzupełniająca
 1. Yourdon E., Współczesna analiza strukturalna, Warszawa, WNT, 1996
 2. Roszkowski J., Analiza i projektowanie strukturalne, Warszawa, Helion, 1998
 3. Barker R., Longman C., Case Method. Modelowanie funkcji i procesów, Warszawa, WNT,1996
 4. Barker R., Case Method. Modelowanie związków encji, Warszawa, WNT, 1996

 
m.kruczkiewicz@floweb.pl