Zofia.Kruczkiewicz@pwr.wroc.pl    
Politechnika Wrocławska 
Katedra Informatyki Technicznej (K-9) 
Zespół Inżynierii Oprogramowania i
Inteligencji Obliczeniowej
 
Aktualności  Dydaktyka  Kontakt 
 
   
  strona główna dydaktyka Informatyka II - INE1012
 
  menu
  materiały dydaktyczne
  opis kursu
  informacje dodatkowe
 

  ostatnia aktualizacja
4.12.2018 r.
 

 
  autor kursu
dr inż. Tadeusz Jeleniewski
 
  zespół dydaktyczny
dr inż. Aleksander Klosow
dr inż. Zofia Kruczkiewicz
dr inż. Tomasz Kubik
dr inż. Marek Piasecki
dr inż. Paweł Rogaliński
dr inż. Robert Wójcik
 
  tygodniowy wymiar godzin
laboratorium - 2 godziny
 
  wymagania wstępne
Informatyka I - INE1007
 
  opis kursu
Kurs obejmuje zaawansowane metody programowania w języku programowania wysokiego poziomu z zastosowaniem elementów i metod, poznanych na wykładzie Informatyka I. W programie ćwiczeń zawarto operacje plikowe, stosowanie zmiennych dynamicznych i podstawowych dynamicznych struktur danych, iteracyjne i rekurencyjne wykonanie procedur i funkcji, tworzenie modułów, podstawowe operacje graficzne. Kurs obejmuje 28 godzinne ćwiczenia przy komputerze.
 
  zawartość tematyczna kursu
laboratorium

Pliki tekstowe formatowane i binarne: obsługa błędów we/wy, zastosowanie plików zdefiniowanych, niezdefiniowanych i tekstowych. Dynamiczna alokacja i zwalnianie pamięci z wykorzystaniem operatorów new i delete. Przechowywanie adresów w tablicach wskaźników. Obsługa ekranu w trybie graficznym - inicjowanie trybu graficznego, rysowanie prostych figur geometrycznych, elementy animacji, zastosowanie funkcji (lub procedur) rekurencyjnych do rysowania prostych fraktali ( drzewo Pitagorasa, trójkąt Sierpińskiego, płatek Kocha), rysowanie wykresów. Dynamiczne struktury danych - tworzenie i przetwarzanie dynamicznych struktur danych typu stos, kolejka, lista jedno- i dwukierunkowa, lista cykliczna. Repetycje i zaliczenia.
 
 
m.kruczkiewicz@floweb.pl