Zofia.Kruczkiewicz@pwr.wroc.pl    
Politechnika Wrocławska 
Katedra Informatyki Technicznej (K-9) 
Zespół Inżynierii Oprogramowania i
Inteligencji Obliczeniowej
 
Aktualności  Dydaktyka  Kontakt 
 
   
  strona główna aktualności
 
  menu
  aktualności
  dydaktyka
  kontakt
 

  ostatnia aktualizacja
4.12.2018 r.
 

 
  ogłoszenia

Nowy rozkład zajęć - od 19.03.2011r

  Wykłady z Inżynierii Oprogramowania
 1. Koncepcja, projekt i implementacja warstwy biznesowej wielowarstwowego systemu informatycznego - 2008/2009.
 2. Koncepcja, projekt i implementacja wielowarstwowego systemu informatycznego - 2009/2010.
  Wyniki sprawdzianów
 1. Wyniki dwóch sprawdzianów.
 2. Kolokwium poprawkowe odbędzie się 23.06.2012r w godz.15.00-17.00 w sali 125 C3. Należy poprawić każde niezaliczone zadanie z obu sprawdzianów.
 3. Poprawa wyników z lab. odbędzie się 23.06.2012r w godz.15.00-17.00 w sali 125 C3.


  materiały do zajęć
  Narzędzia do zainstalowania:
 1. Środowisko NetBeans 6.7.1 - wersja ALL:
  Ajax | C/C++ | Databases | Debugger | Desktop | Editor | GUI Builder | Java EE | JavaFX | Java ME | Java SE | JavaScript | Mobile | PHP | Profiler | Refactor | REST | Rich Client Platform | Ruby | SOA | SOAP | UML | Web | WSDL | XML

  Materiały do zaliczeń
 1. Pytania i wskazówki obowiązujace podczas zaliczenia laboratorium i wykładów.
 2. Kolokwium 1 - przykład.
 3. Kolokwium 2 - przykład.
 4. Materiały do kolokwium 1:
  Projekt warstwy biznesowej - str. 36 - 102.
  Inżynieria odwrotna.
 5. Materiały do kolokwium 2:
  Architektura wielowarstwowej aplikacji 1 - str. 33 i 39 - 78
  Architektura wielowarstwowej aplikacji 2 - str. 32, 34 - 38 i str. 39 - 96.

Strona w przygotowaniu

  Materiały do wykładów
 1. Wykład 1 - Wstęp do programowania komponentowego w Javie EE 5 (Ogólny przegląd przykładów zastosowań komponentów Java Server Faces - JSF.) - część 1.

 2. Wykład zawiera przykład oparty na materiałach umieszczonych na stronie: Wstęp do Visual Web JSF.
 3. Wykład 2 - Wstęp do programowania komponentowego w Javie EE 5 (Przegląd pojęć związanych z technologią Visual Web JSF.) - część 2.

 4. Wykład jest oparty na materiałach umieszczonych na stronach:
  Komponenty do budowy aplikacji internetowej w Visual Web JSF.
  Tutorial Java EE 5
 5. Wykład 3 - Wzorce oprogramowania - definicja. Wzorce oprogramowania zastosowane w warstwie biznesowej.
  Przykład implementacji warstwy biznesowej dla systemu sporządzania rachunków (wersja z dnia 18.03.2010r).
 6. Wykład 4 - Wstęp do tworzenia wielowarstwowej aplikacji: warstwa klienta i prezentacji, warstwa biznesowa z modelem obiektowym, warstwa integracji - wzorzec oprogramowania typu Domain Store zastosowany w warstwie integracji w technologii Visual Web JSF - połączenia z bazami danych i podstawowe operacje bazodanowe (część 1).
 7. Wykład 5 - Przykład tworzenia wielowarstwowej aplikacji: warstwa klienta i prezentacji typu Visual Web JSF (wersja uproszczona), warstwa biznesowa z modelem obiektowym, warstwa integracji - wzorzec oprogramowania typu Domain Store zastosowany w warstwie integracji w technologii Visual Web JSF - połączenia z bazami danych i podstawowe operacje bazodanowe (część 2).
 8. Wykłady 6, 7 - Utrwalnie modelu obiektowego - uzupełnienie. Wzorce oprogramowania warstwy biznesowej. Przykład tworzenia wielowarstwowej aplikacji (Część 3).
  Zdalne obiekty reprezentujące wzorzec fasady oddzielający warstwę przentacji (strony jsp) od warstwy biznesowej i/lub warstwy integracji w technologii Visual Web JSF - obiekty typu ApplicationBean1, SessionBean1 oraz RequestBean1
 9. Wykład 8 - Wzorce oprogramowania: kreacyjne i strukturalne - przegląd
  Dodatkowe zagadnienia
  Wzorce oprogramowania typu DAO zastosowane w warstwie integracji w technologii Visual Web JSF: połączenia z bazami danych i podstawowe operacje bazodanowe (część 1).
  Wzorce oprogramowania typu DAO w Visual Web JSF: połączenia z bazami danych - wirtualne formularze (część 2).
  Warstwa integracji systemu informatycznego.
 10. Wykład 9 - Wzorce oprogramowania: czynnościowe - przegląd.
  Dodatkowe zagadnienia
  Wzorce oprogramowania typu DAO w Visual Web JSF: połączenia z bazami danych i podstawowe operacje bazodanowe. Walidacja danych, komponenty bazodanowe dla tabel w relacji jeden do wiele (część 3).
  Wzorce oprogramowania typu DAO w Visual Web JSF: połączenia z bazami danych - komponenty bazodanowe dla tabel w relacjach wiele do jeden z dwiema tabelami (część 4).
 11. Wykład 10 - Sprawdzian

  Materiały do zajęć laboratoryjnych
 1. Laboratorium 1 - wprowadzenie do środowiska Visual Web Java Sever Faces (Visul Web JSF) w NetBeans 6.5.

 2. Wykład jest oparty na materiałach umieszczonych na stronie:
  Czas "życia" komponentów stosowanych w środowisku Visual Web Java Server Faces.

 3. Laboratorium 2 i 3 - instrukcja do wykonania warstwy biznesowej systemu informacyjnego wypożyczalni.
  Projekt do implementacji warstwy biznesowej z wykorzystaniem środowiska NetBeans 6.5:

 4. Laboratorium 4
  1. Wykonaj PU Usuwanie ksiazki: należy zdefiniowć diagramy sekwencji oraz kod

 5. Laboratorium 5 i 6 - instrukcja do wykonania wielowarstwowej aplikacji w oparciu model obiektowy z laboratoriów 2, 3, 4: generowanie bazy danych z modelu obiektowego, zastosowanie warstwy integracji opartej na wzorcu Domain Store, warstwa prezentacji i klienta w technologii Visul Web JSF (uproszczone) - część pierwsza.


 6. Laboratorium 7 i 8 - Pięciowarstwowa aplikacja w technologii Visul Web JSF - część druga. Realizacja kolejnych przypadków użycia - tworzenie funkcjonalnych formularzy w technologii Java Server Faces, opartych na komponentach typu Fragment Box.
  Przykład zastosowania komponentów typu Fragment Box:

 7. Laboratorium 9 - do wykonania ćwiczenie 1 lub 2
  1. Integracja z bazą danych oparta na wzorcu DAO (materiał z wykładu 9 - część 4).
  2. Integracja z bazą danych oparta na wzorcu DAO (przykład bazy danych z laboratorium5_6 lub laboratorium7_8).

 8. Laboratorium 10 - zaliczenie przedmiotu.
  1. Przykład sprawdzianu zaliczeniowego.
  literatura
literatura podstawowa
 1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I., Język UML. Przewodnik użytkownika, Seria: Inżynieria oprogramowania, Warszawa, WNT, 2002.
 2. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides, Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku. Seria: Inżynieria oprogramowania, Warszawa, WNT, 2008.
 3. Shalloway A.,Trott James R.,Projektowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe. Gliwice, Helion, 2005.
 4. Alur D., Crupi J.,Malks D., Core J2EE. Wzorce projektowe. Gliwice, Helion, 2004
 5. Martin Robert C., Martin Micah, Agile, Programowanie zwinne. Zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C#. Gliwice, Helion, 2008.
 6. Eckel B., Thinking in Java. Edycja polska. Wprowadzenie do programowania zorientowanego obiektowo w sieci WWW, Gliwice, Helion, 2001.
 7. Krzysztof Barteczko - Java od podstaw do technologii, część 1 i 2, MIKOM, 2004.
literatura uzupełniająca
 1. Horstman C.S., Cornell G., Core Java 2. Techniki zaawansowane, Gliwice, Helion, 2003.
 2. Schildt H., Java 2, Warszawa, Wydawnictwo RM, 2002.
 3. Grochala M., Java. Aplikacje bazodanowe, Gliwice, Helion, 2001.
 4. Harold E.R., Java. Programowanie sieciowe, Warszawa, Wydawnictwo RM, 2001.
 5. Sopala A., Pisanie programów internetowych. Środowisko Unix, środowisko Windows, język Java, Warszawa, Mikom, 2000.
 6. Graham S., Java. Usługi WWW. Vademecum profesjonalisty, Gliwice, Helion, 2003.

 
m.kruczkiewicz@floweb.pl