Zofia.Kruczkiewicz@pwr.wroc.pl    
Politechnika Wrocławska 
Katedra Informatyki Technicznej (K-9) 
Zespół Inżynierii Oprogramowania i
Inteligencji Obliczeniowej
 
Aktualności  Dydaktyka  Kontakt 
 
   
  strona główna aktualności
 
  menu
  aktualności
  dydaktyka
  kontakt
 

  ostatnia aktualizacja
4.12.2018 r.
 

 
  ogłoszenia
  Narzędzia do zainstalowania:
 1. Środowisko NetBeans 6.5 z wersją Java SE 1.6.0_05.

  Przyklady zadań - studia stacjonarne
 1. Przykład zadania na kolokwium zaliczeniowe 1 z laboratorium.
  Przykładowe rozwiązania zadania z kolokwium 1 - przykład 1.
  Przykładowe rozwiązania zadania z kolokwium 1 - przykład 2.
 2. Przykłady zadań na kolokwium zaliczeniowe 2 (pdf).
  Przyklady zadań - studia niestacjonarne
 1. Przykład zadania na kolokwium zaliczeniowe 1 z laboratorium.
  Przykładowe rozwiązania zadania z kolokwium 1 - przykład 1.
  Przykładowe rozwiązania zadania z kolokwium 1 - przykład 2.

  materiały do zajęć

 1. Wprowadzenie do programowania w języku Java - część 1. Powtórka.
  Wprowadzenie do programowania w języku Java - część 2. Powtórka.
 2. Wprowadzenie do programowania w języku Java - część 3. Powtórka.
  Uzupełnienie informacji o elementach języka Java. Powtórka.
 3. Klasy, składowe statyczne i niestatyczne.Powtórka.
 4. Tablice elementów nieobiektowych i obiektowych - część 1. Obowiązkowy materiał.
  --Przykład programu - tablice 1 (Przykład 5 - część 1).
  --Przykład programu - tablice 2 (przykład 6 - część 1).
  Dziedziczenie, polimorfizm, operacje graficzne, tablice elementów obiektowych - część 2. Obowiązkowy materiał.
  --Przykład programu - tablice 3 (przykład 4 - część 2).
 5. Wyjatki.
  Binarne i tekstowe strumienie wejścia/wyjścia. Obowiązkowy materiał (pliki w formacie tekstowym i serializacja obiektów).
  --Przykład programu - pliki (przykład - pliki w formacie tekstowym). Obowiązkowy materiał.
  --Przykład programu - pliki (przykład - pliki w formacie binarnym).
  --Przykład programu - pliki (przykład - pliki serializowanych obiektów). Obowiązkowy materiał.
 6. Polimorfizm, interfesy, programowanie oparte na zdarzeniach. Obowiązkowy materiał.
  Propozycja zadań laboratoryjnych z programowania obiektowego w języku Java.
 1. Lab1.
 2. Lab2.
 3. Lab3.
 4. Lab4.
  Przykład programu.
 5. Zapis danych do plików tekstowych i binarnych - kontynuacja zadania z lab. 4. Lab5.(w przygotowaniu)
 6. Lab6
  Przykłady prog.ramów.
 7. Lab7.
  Przykłady programów.
  literatura
literatura podstawowa
 1. L. Lemay, R. Cadenhead, Java 2 dla każdego, Helion, 2001.
 2. P. Naughton, Podręcznik Języka Programowania Java,Nakom, 2001.
 3. B. Eckel., Thinking in Java, Edycja polska, Helion 2003.
literatura uzupełniająca
 1. Barteczko K. - Java od podstaw do technologii, część 1 i 2, MIKOM, 2004
 2. Barteczko K. - JAVA, wykłady i ćwiczenia, Mikom, 2000.
 3. Boone Barry - Java dla programistów C i C++
 4. Horstmann C.S., Cornell G. - Java 2. Podstawy (t1). Techniki zaawansowane (t2), Gliwice, Helion, 2003.
 5. Bloch J. - Efektywne programowanie w języku Java, Gliwice, Helion, 2002.
 6. Dobosz K. - Laboratorium programowania w języku Java, Gliwice, Wyd. Politechniki Śląskiej, 2001.

 
m.kruczkiewicz@floweb.pl