Zofia.Kruczkiewicz@pwr.wroc.pl    
Politechnika Wrocławska 
Katedra Informatyki Technicznej (K-9) 
Zespół Inżynierii Oprogramowania i
Inteligencji Obliczeniowej
 
Aktualności  Dydaktyka  Kontakt 
 
   
  strona główna aktualności
 
  menu
  aktualności
  dydaktyka
  kontakt
 

  ostatnia aktualizacja
4.12.2018 r.
 

 
  ogłoszenia
  Dodatkowy termin zaliczeń:6.10.2018, godz.12.00 (zaraz po zakończeniu inauguracji roku akademickiego), sala 13.

  Aktualne oceny.
 1. Wykaz ocen z 1-go, 2-go kolokwium i 3-go kolokwium zaliczeniowego z wykładu (24.06.18, 30.06.18, 14.07.18). Stan z dnia 15.07.18. Dodano uwagę dotyczącą sposobu wykonania zadania 2.
 2. Grupa A - Wykaz otrzymanych zadań laboratoryjnych oraz stan wysłanych prac do 6.07.2018.
 3. Grupa B - Wykaz otrzymanych zadań laboratoryjnych oraz stan wysłanych prac do 6.07.2018.
 4. Grupa c - Wykaz otrzymanych zadań laboratoryjnych oraz stan wysłanych prac do 3.07.2018.
 5. Oceny z kolokwium z zajęć laboratoryjnych z 23.06.18, 30.06.18, 7.07.18 oraz 14.07.18 - oceny końcowe z lab. Stan z dnia 15.07.18
 6. Oceny z kolokwium z lab: 29.09.18 oraz wykaz brakujących programów.
 7. Oceny z kolokwium z wykładu: 29.09.18.
 8. Oceny z kolokwium z lab: 14.10.2018.
 9. Dodatkowy termin zaliczeń:6.10.2018, godz.12.00 (zaraz po zakończeniu inauguracji roku akademickiego), sala 13.
  Zaliczenia - semestr letni 2017/2018r:

   Zaliczenie laboratorium
  1. Ocena końcowa z laboratorium jest zaokrągloną średnią arytmetyczną z zaokrąglonej średniej arytmetycznej ocen z czterech laboratoriów, kolokwium z laboratorium i aktywności podczas zajęć laboratoryjnych.
  2. W celu zaliczenia laboratorium podczas laboratorium 5 należy wykonac 3 poprawne programy:
   1. Zadanie 1 dotyczące zastosowania wątków z wykorzystaniem metod wait i notify oraz mechanizmu synchronizacji dostępu do wspolnego zasobu
   2. Zadanie 2 dotyczące zastosowania gniazd Socket i ServerSocket do wykonania prostego komunikatora realizujacego zadany protokół
   3. Zadanie 3 dotyczące zastosowania JDBC do przetwarzania relacyjnych baz danych (wg)
   4. Uwaga: podczas sprawdzianu można będzie korzystać z wykonanych zadań podczas laboratoriów 1, 2, 3.

   Zaliczenie wykładu
  1. Ocena końcowa z wykładu jest oceną z kolokwium z wykładu, które odbędzie się podczas wykładu 5.
  2. Kolokwium z wykładu będzie obejmowało uzupełnienie fragmentów podanych programów dotyczących laboratoriów 1-4..
  Narzędzia do zainstalowania:
 1. Aktualne środowisko NetBeans.

  materiały do zajęć

Materiały do wykładów

 1. Wątki, gniazda.
  1. Wątki.
  2. Gniazda - wprowadzenie - część 1.
  3. Gniazda - aplikacje wielowątkowe z zastosowaniem gniazd - część 2.
  4. Przykłady programów
   Przykłady programów typu klient-serwer.
 2. JDBC
  1. JDBC - połączenia z relacyjnymi bazami danych. Część 1.
   Przykłady programów - część 1.
  2. JDBC - połączenia z relacyjnymi bazami danych. Część 2.
   Przykłady programów - część 2.
 3. RMI.
  1. Architektura RMI 2017 - zdalne wywołanie metod, mobilność programów .
  2. Architektura RMI - zdalne wywołanie metod, mobilność programów.
   Przykłady programów z zastosowaniem RMI.
  3. JDBC - RMI - połączenia z relacyjnymi bazami danych.
   Przykłady programów.
 4. Aplety
 5. Zaliczenie przedmiotu

Materiały do laboratoriów

 1. Wątki - synchronizacja wątków, zarządzanie wątkami za pomocą metod wait, notify i notifyAll.
  1. Instrukcja 1.
  2. Program pomocniczy Watki1.
 2. Komunikatory - gniazda TCP/IP oraz strumienie obiektów.
  1. Instrukcja 2.
  2. Program pomocniczy Nowykomunikator1 do p. 1 instrukcji 2.
  3. Program pomocniczy Nowykomunikator3_2017 do p. 5 instrukcji 2.
 3. Aplikacje współpracujące z bazami danych - sterowniki JDBC.
  1. Instrukcja 3.
  2. Program pomocniczy Baza_1 do p. 1 instrukcji 3.
  3. Program pomocniczy do p. 5 instrukcji 3.
 4. RMI
  1. Instrukcja 4. Wersja z dnia 10.06.2018 - dodano komentarze do slajdów.
 5. Zaliczenie przedmiotu

  literatura
literatura podstawowa
 1. Downey Allen B. , Mayfield Chris , Myśl w języku Java! Nauka programowania, Helion 2016.
 2. Horstmann Cay S., Cornell G., Java 2. Techniki zaawansowane, Wydanie IX, Helion, 2016.
 3. Tutorial Java SE
literatura uzupełniająca
 1. Barteczko K., JAVA. Programowanie praktyczne od podstaw. Helion 2015
 2. Horstmann Cay S., Java 8. Przewodnik doświadczonego programisty, Helion 2015
 3. Herbert Schildt, Java. Kompendium programisty. Wydanie IX, Helion 2015

 
m.kruczkiewicz@floweb.pl