Zofia.Kruczkiewicz@pwr.wroc.pl    
Politechnika Wrocławska 
Katedra Informatyki Technicznej (K-9) 
Zespół Inżynierii Oprogramowania i
Inteligencji Obliczeniowej
 
Aktualności  Dydaktyka  Kontakt 
 
   
  strona główna aktualności
 
  menu
  aktualności
  dydaktyka
  kontakt
 

  ostatnia aktualizacja
16.01.2018 r.
 

 
  ogłoszenia

  Aktualne oceny.
 1. Wykaz ocen z 1-go, 2-go i 3-go kolokwium zaliczeniowego z wykładu (25.06.17, 1.07.2017, 8.07.2017, 23.09.2017)
 2. Wykaz ocen zadań laboratoryjnych oraz stan wysłanych prac do 10.07.2017.
 3. Oceny z kolokwium z zajęć laboratoryjnych z dnia 8.07.17.
  Zaliczenia - semestr letni 2016/2017r:

   Zaliczenie laboratorium
  1. Ocena końcowa z laboratorium jest zaokrągloną średnią arytmetyczną z zaokrąglonej średniej arytmetycznej ocen z czterech laboratoriów, kolokwium z laboratorium i aktywności podczas zajęć laboratoryjnych.
  2. W celu zaliczenia laboratorium podczas laboratorium 5 należy wykonac 3 poprawne programy:
   1. Zadanie 1 dotyczące zastosowania wątków z wykorzystaniem metod wait i notify oraz mechanizmu synchronizacji dostępu do wspolnego zasobu
   2. Zadanie 2 dotyczące zastosowania gniazd Socket i ServerSocket do wykonania prostego komunikatora realizujacego zadany protokół
   3. Zadanie 3 dotyczące zastosowania JDBC do przetwarzania relacyjnych baz danych (wg)
   4. Uwaga: podczas sprawdzianu można będzie korzystać z wykonanych zadań podczas laboratoriów 2, 3, 4.

   Zaliczenie wykładu
  1. Zmiana w dniu 25.06.2017 - Ocena końcowa z wykładu jest oceną z kolokwium z wykładu, które odbędzie się podczas wykładu 5.
  2. Kolokwium z wykładu będzie obejmowało uzupełnienie fragmentów podanych programów dotyczących laboratoriów 1-4. Zagadnienie dodatkowe na podwyższenie oceny: uzupełnienie zadania dotyczącego RMI (na podstawie programów prezentowanych podczas wykładu 4).
  Narzędzia do zainstalowania:
 1. Aktualne środowisko NetBeans.

  materiały do zajęć

Materiały do wykładów

 1. Aplety
  1. Dziedziczenie, polimorfizm, tablice, aplety. Przeciążanie metod, przedefiniowanie metod, dostęp do metod i zmiennych. Wstęp do trybu graficznego.
   Materiały pomocnicze
   Podstawowe informacje - środowisko NetBeans.
   Podstawowe informacje o elementach języka Java.
  2. Interaktywne aplety, uruchamianie apletów jako aplikacji, wstawianie łaczy do apletów.
   Programowanie wizualne, obsługa zdarzeń, interfejsy użytkownika - powtórka.
   Przykłady programów.
  3. Bezpieczeństwo apletów.
   Podpisy cyfrowe apletów.
   Tworzenie apletów w środowisku NetBeans 6.5 - bezpieczeństwo apletów przy wykorzystaniu narzędzia appletviewer i przeglądarki internetowej.
 2. Strumienie, wyjątki (powtórka)
  1. Wyjątki.
  2. Strumienie tekstowe wejściowe - wprowadzanie danych z klawiatury, strumienie plikowe tekstowe, bajtowe (powtórka), strumienie danych, serializacja obiektów. Otwieranie strumieni poprzez sieć - obiekty URL.
  3. Binarne i tekstowe strumienie wejścia/wyjścia, serializacja obiektów.
  4. Przykłady programów
   --Przykład programu - pliki (przykład - pliki w formacie tekstowym).
   --Przykład programu - pliki (przykład - pliki w formacie binarnym).
   --Przykład programu - pliki (przykład - pliki serializowanych obiektów).
 3. Wątki, gniazda - wykład zostanie dokończony w dniu 27.05.2017.
  1. Wątki.
  2. Gniazda - wprowadzenie - część 1.
  3. Gniazda - aplikacje wielowątkowe z zastosowaniem gniazd - część 2.
  4. Przykłady programów
   Przykłady programów typu klient-serwer.
 4. JDBC - wykład odbył się w dniu 23.04.2017
  1. JDBC - połączenia z relacyjnymi bazami danych. Część 1 - 2017. Wersja z dnia 24.04.2017
   Przykłady programów - część 1. Wersja z dnia 24.04.2017
  2. JDBC - połączenia z relacyjnymi bazami danych. Część 2.
   Przykłady programów - część 2.
 5. RMI - wykład odbędzie się w dniu 27.05.2017. Materiały do wykładów zostaną dostosowane do technologii Java SE8.
  1. Architektura RMI 2017 - zdalne wywołanie metod, mobilność programów . W dniu 28.05.2017 dodano slajdy 19-21 prezentujące wykonanie plików typu policy za pomocą narzędzia Policy Tool.
  2. Architektura RMI - zdalne wywołanie metod, mobilność programów. - Materiał dodatkowy.
   Przykłady programów z zastosowaniem RMI. - Materiał dodatkowy.
  3. JDBC - RMI - połączenia z relacyjnymi bazami danych. Materiał dodatkowy.
   Przykłady programów. - Materiał dodatkowy.

Materiały do laboratoriów

 1. Aplety (2017).
  1. Instrukcja 1.
  2. Program pomocniczy Rysunek.
 2. Wątki (2017) - synchronizacja wątków, zarządzanie wątkami za pomocą metod wait, notify i notifyAll.
  1. Instrukcja 2.
  2. Program pomocniczy Watki1.
 3. Komunikatory (2017) - gniazda TCP/IP oraz strumienie obiektów.
  1. Instrukcja 3.
  2. Program pomocniczy Nowykomunikator1 do p. 1 instrukcji 3.
  3. Program pomocniczy Nowykomunikator3_2017 do p. 5 instrukcji 3.
 4. b
 5. Aplikacje współpracujące z bazami danych - sterowniki JDBC (2017).
  1. Instrukcja 4. Dodano slajd 3 z informacją, jak zmienić program serwera bazy danych Java DB, jeśli są problemy z jego uruchomieniem.
  2. Program pomocniczy Baza_1 do p. 1 instrukcji 4.
  3. Program pomocniczy do p. 5 instrukcji 4.
 6. Zaliczenie przedmiotu

  literatura
literatura podstawowa
 1. Downey Allen B. , Mayfield Chris , Myśl w języku Java! Nauka programowania, Helion 2016.
 2. Horstmann Cay S., Cornell G., Java 2. Techniki zaawansowane, Wydanie IX, Helion, 2016.
 3. Tutorial Java SE
literatura uzupełniająca
 1. Barteczko K., JAVA. Programowanie praktyczne od podstaw. Helion 2015
 2. Horstmann Cay S., Java 8. Przewodnik doświadczonego programisty, Helion 2015
 3. Herbert Schildt, Java. Kompendium programisty. Wydanie IX, Helion 2015

 
m.kruczkiewicz@floweb.pl