Zofia.Kruczkiewicz@pwr.wroc.pl    
Politechnika Wrocławska 
Katedra Informatyki Technicznej (K-9) 
Zespół Inżynierii Oprogramowania i
Inteligencji Obliczeniowej
 
Aktualności  Dydaktyka  Kontakt 
 
   
  strona główna aktualności
 
  menu
  aktualności
  dydaktyka
  kontakt
 

  ostatnia aktualizacja
4.12.2018 r.
 

 
  ogłoszenia
  Zaliczenia:
 1. Wyniki kolokwium z wykładu (12.01.14, 25.01.14, 1.02.2014, 8.02.2014).
 2. Wyniki kolokwum z laboratorium. Znak ? przy ocenie oznacza brak końcowej wersji projektu UML lub/i programu wg instrukcji do lab4.
 3. Dodatkowy termin zaliczeń - 15.02.14, godz. 8.00-11.00, sala 13.
  Pytania kontrolne:
 1. Przykład pytań do zaliczenia laboratorium.
 2. Przykład zagadnień na kolokwium - można pominąć zagadnienie 6, dotyczące metryk.
  Materiały pomocnicze:
 1. Pytania kontrolne. Część I.
 2. Pytania kontrolne. Część II.
 3. Przykład zadania.
 4. Przykład obliczania metryk Fan-in, Fan-out, RFC, R oraz LCOLM na podstawie diagramu sekwencji.

 
  materiały do zajęć
 1. Narzędzia do tworzenia projektów UML i programowania - do zainstalowania:
  1. Środowisko NetBeans 7.2 - wersja ALL.
  2. Informacja dotycząca integracji NetBeans 7.2 z zewnętrznymi narzędziami np. systemammi baz danych
  3. Visual Paradigm for UML 10.0 Community Edition. Nowy link!
 2. Informacja dotycząca dokumentacji i zastosowań języka UML
 3. Narzędzia do pomiaru oprogramowania do zainstalowania:
  1. Apache Ant 1.8.4 (download).
   The Apache Ant Project.
  2. ckjm - Chidamber and Kemerer Java Metrics (download).
   ckjm - dodatkowe informacje.

wykłady z podstaw inżynierii oprogramowania
 1. Wykład 1
  1. Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania, modele cyklu życia oprogramowania-model zunufikowany iteracyjno-przyrostowy.
  2. Przykład zastosowania narzedzia typu CASE do projektowania.
 2. Wykład 2
  1. Wprowadzenia do tworzenia oprogramowania obiektowego w środowisku UML- związek jeden do wiele, część 1.
  2. Diagramy UML używane podczas analizy wymagań i projektowania oprogramowania - część 1.
 3. Wykład 3
   Wprowadzenia do tworzenia oprogramowania obiektowego w środowisku UML- związek jeden do wiele, część 2.
  1. Wprowadzenia do tworzenia oprogramowania obiektowego w środowisku UML-interfejs graficzny użytkownika.
 4. Wykład 4
  1. Diagramy UML używane podczas analizy wymagań i projektowania oprogramowania - część 2.
  2. Inżynieria odwrotna.
 5. Wykład 5
  1. Metryki oprogramowania, jakość oprogramowania - podstawowe definicje.
  2. Metryki oprogramowania, jakość oprogramowania. Narzędzia do pomiaru metryk: Chidamber and Kemerer Java Metrics (ckjm) oraz SimpleCodeMetrics (SMC) - informacje o instalacji na początku strony.
 6. Wykłady 6
  1. Testowanie programów - wprowadzenie.
  2. Testowanie programów.
  3. Testowanie programów w środowisku NetBeans - zastosowanie pakietu JUNIT.Nowy wykład z dnia 24.11.12r
 7. Zaliczenie wykładu - kolokwium (zakres podany w sekcji Ogłoszenia).

Uzupełnienie
 1. Zarządzanie projektem.
 2. Linki do stron z narzędziami do testowania i pomiaru metryk oprogramowania.
  1. CMTJava - Narzędzie do wyznaczania metryk w programach w języku Java, zautomatyzowanie procesu testowania programowania Java.
  2. Informacja o narzędziu do pomiaru metryk Metrics1_3_6

  laboratorium
 1. Laboratorium 1
   Przebieg laboratorium:
  1. Tematy projektów.
  2. Wprowadzenie do UML.
 2. Laboratorium 2 - zastosowanie relacji 1 do 0..1 oraz 1 do 0..*, część 1
   Przebieg laboratorium:
  1. Wykonanie pierwszej iteracji wybranego projektu z zastosowaniem relacji 1 do 0..1 oraz 1 do 0..*, cześć 1.
  2. Realizacja własnej aplikacji na podstawie p.1 - dokończenie pracy w ramach pracy domowej.
  3. Pytania kontrolne 1 dotyczące przypadków użycia - przygotowanie odpowiedzi na kolejne zajęcia.
 3. Laboratorium 3 - zastosowanie relacji 1 do 0..1 oraz 1 do 0..*, część 2
   Przebieg laboratorium:
  1. Pytania kontrolne 1 - ustna relacja z przygotowanych zagadnień (podczas całych zajęć).
  2. Wykonanie przykładowego zadania z zastosowaniem relacji 1 do 0..*, cześć 2. Nowa wersja z dnia 14.10.12r
  3. Realizacja własnej aplikacji na podstawie p.2 (kontynuacja projektu wykonywanego w ramach lab2.) - dokończenie pracy w ramach pracy domowej.
  4. Pytania kontrolne 2 dotyczące diagramów klas - przygotowanie odpowiedzi na kolejne zajęcia.
 4. Laboratorium 4 - zastosowanie relacji 1 do 0..1 oraz 1 do 0..* - część 3, tworzenie interfejsu graficznego użytkownika - część 1.
   Przebieg laboratorium:
  1. Pytania kontrolne 2 - ustna relacja z przygotowanych zagadnień (podczas całych zajęć).
  2. Przykłady tworzenia interfejsu graficznego do wykonywanej aplikacji.
  3. Wykonanie interfejsu graficznego do wykonywanej aplikacji - dokończenie pracy w ramach pracy domowej.
  4. Pytania kontrolne 3 dotyczące diagramów sekwencji - przygotowanie odpowiedzi na kolejne zajęcia.
 5. Laboratorium 5 - tworzenie interfejsu graficznego użytkownika - część 2, ocena jakości i testowanie oprogramowania.
   Przebieg laboratorium:
  1. Pytania kontrolne 3 - ustna relacja z przygotowanych zagadnień (podczas całych zajęć).
  2. Wykonanie testów jednostkowych za pomocą pakietu JUnit.
  3. Utrwalanie danych aplikacji w bazie danych za pomocą technologii JDBC lub ORM - zadanie dodatkowe. Nowy materiał
 6. Laboratorium 6 - zaliczenie przedmiotu
   Przebieg laboratorium:
  1. Pytania kontrolne dotyczące wykonywanego projektu - przykłady pytań i odpowiedzi na kartkówkę. Ważne! Podczas kartkówki należy odpowiedzieć na dwa pytania dotyczące wykonywanego projektu. Wzór przykładowych pytań podany w załączniku. Dodatkowo, po jednym pytaniu z list kontrolnych: diagramy przypadków użycia, diagramy klas, diagramy sekwencji.
  2. Ostateczna ocena projektu studenta.
  literatura
  Literatura podstawowa
 1. Shalloway A.,Trott James R.,Projektowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe. Warszawa, Helion, 2005
 2. Alur D., Crupi J.,Malks D., Core J2EE. Wzorce projektowe. Warszawa, Helion, 2004
 3. Górski J., Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, Warszawa, Mikom, 2000
 4. Roger S. Pressman, Praktyczne podejście do inżynierii oprogramowania, WNT, Warszawa 2004
 5. Jaszkiewicz A., Inżynieria oprogramowania, Warszawa, Helion, 1997
 6. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I., Język UML. Przewodnik użytkownika, Warszawa, WNT, 2002
  Literatura uzupełniająca
 1. Yourdon E., Współczesna analiza strukturalna, Warszawa, WNT, 1996
 2. Roszkowski J., Analiza i projektowanie strukturalne, Warszawa, Helion, 1998
 3. Barker R., Longman C., Case Method. Modelowanie funkcji i procesów, Warszawa, WNT,1996
 4. Barker R., Case Method. Modelowanie związków encji, Warszawa, WNT, 1996

 
m.kruczkiewicz@floweb.pl