Zofia.Kruczkiewicz@pwr.wroc.pl    
Politechnika Wrocławska 
Katedra Informatyki Technicznej (K-9) 
Zespół Inżynierii Oprogramowania i
Inteligencji Obliczeniowej
 
Aktualności  Dydaktyka  Kontakt 
 
   
  strona główna aktualności
 
  menu
  aktualności
  dydaktyka
  kontakt
 

  ostatnia aktualizacja
17.12.2019 r.
 

 
  ogłoszenia
 1. Wybrane informacje dotyczące sposobu dostarczania materiałów do oceny.
 1. Podczas poprawy należy wykonać zadania niezaliczone podczas 1-go egzaminu.
  materiały do zajęć
Narzędzia do zainstalowania:
 1. Java SE Development Kit 8u231. Kolejność instalacji: jako pierwsza instalacja Java - wersja Windows x64.
 2. Środowisko NetBeans 8.2 - wersja ALL. Kolejność instalacji: jako druga instalacja NetBeans.
 3. Visual Paradigm for UML 16.0 Community Edition - Win64. w sali L2.3 C16
 4. Visual Paradigm for UML 16.0 Community Edition - Linux. w sali L2.6 C16

Materiały pomocnicze:
 1. Dokument zawierający kartę przedmiotu INEK011 (str. 17)
 2. Oficjalna strona przedmiotu INEK011
 3. Przykład dokumentacji wygenerowanej w środowisku NetBeans do projektu "Katalog tytułów i książek": raport_1
 4. Przykład dokumentacji wygenerowanej w środowisku NetBeans do projektu przypadku użycia "Zwrot wypożyczonej ksiazki" uzupełniający projekt "Katalog tytułów i książek": raport_2.
  1. Zestaw pytań egzaminacyjnych - słowo sprawdzian należy traktować jako egzamin z UML
  2. Przykład pytań egzaminacyjnych z UML opartych na całym zestawie pytań podanym poniżej.
  3. Pytania kontrolne dotyczące wykładu 1. Należy pominąć pytanie 10
  4. Pytania kontrolne dotyczące przypadków użycia
  5. Pytania kontrolne dotyczące diagramów aktywności
  6. Pytania kontrolne dotyczące diagramów klas
  7. Pytania kontrolne dotyczące diagramów sekwencji
  8. Pytania kontrolne dotyczące porównania roli diagramów czynności i diagramów sekwencji
  9. Pytania kontrolne dotyczące diagramów stanów
  10. Pytania kontrolne dotyczące wzorców projektowych
  11. Pytania kontrolne dotyczące budowy wielowarstwowej aplikacji typu Enterprise

Wykłady (wersja z 15.10.2019)
 1. Wykład 1
  1. Wprowadzenie, konsekwencje stosowania modelowania w projektach programistycznych
  2. Prezentacja wyników ankiety dotyczącej języka UML przeprowadzonej wśród firm działających na terenie Polski. Autorem wykładu jest Pan prof.dr hab.inż. Jan Magott.
 2. Wykład 2
  1. Diagramy przypadków użycia.
 3. Wykład 3
  1. Diagramy czynności i syntaktyka diagramów klas.
 4. Wykład 4
  1. Diagramy klas, diagramy sekwencji.
 5. Wykład 5
  1. Diagramy maszyn stanowych.
  2. Wzorce projektowe.
 6. Wykład 6
  1. Koncepcja, projekt i implementacja wielowarstwowego systemu informatycznego.

Harmonogram prac
 1. Laboratorium 1 - ocena1
  1. Instrukcja_1
   Zapoznanie się z wybranym narzędziem UML – wprowadzenie do UML
  2. Materiały pomocnicze - Visual Paradigm 15.1
 2. Laboratorium 2 - ocena2
  1. Instrukcja_2
   Wykonanie opisu biznesowego „świata rzeczywistego” projektowanego oprogramowania, definicja wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych projektowanego oprogramowania.
  2. Materiały pomocnicze - Visual Paradigm 15.1
 3. Laboratoria 3, 4 - ocena3
  1. Instrukcja_3
   Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia
  2. Materiały pomocnicze - Visual Paradigm 15.1
 4. Laboratoria 5, 6 - ocena4
  1. Instrukcja_4
   Budowa diagramu czynności reprezentującego model biznesowy „świata rzeczywistego” na podstawie wykonanego opisu procesów biznesowych; budowa diagramów czynności reprezentujących scenariusze wybranych przypadków użycia
  2. Materiały pomocnicze - Visual Paradigm 15.1
 5. Laboratorium 7 - ocena5
  1. Instrukcja_5
   Identyfikacja klas reprezentujących logikę biznesową projektowanego oprogramowania, definicja atrybutów i operacji klas oraz związków między klasami - na podstawie analizy scenariuszy przypadków użycia. Opracowanie diagramów klas i pakietów. Zastosowanie projektowych wzorców strukturalnych i wytwórczych
  2. Materiały pomocnicze - Visual Paradigm 15.1
 6. Laboratorium 8 - ocena6
  1. Instrukcja_6
   Opracowanie diagramów sekwencji dla wybranych przypadków użycia reprezentujących usługi oprogramowania wynikających również z wykonanych diagramów czynności; definicja operacji klas na podstawie diagramów sekwencji w języku Java. Zastosowanie projektowych wzorców zachowania.
  2. Materiały pomocnicze - Visual Paradigm 15.1
 7. Laboratorium 9, 10 - ocena7
  1. Instrukcja_7
   Opracowanie diagramów sekwencji dla wybranych przypadków użycia reprezentujących usługi oprogramowania wynikających również z wykonanych diagramów czynności; definicja operacji klas na podstawie diagramów sekwencji w języku Java. Zastosowanie projektowych wzorców zachowania.
  2. Materiały pomocnicze - Visual Paradigm 15.1
 8. Laboratorium 11 - ocena8
  1. Instrukcja_8
   Opracowanie diagramu stanów dla wybranej klasy, reprezentującego wpływ różnych przypadków użycia na zmiany stanów tej klasy, modelowanych za pomocą diagramów sekwencji
  2. Materiały pomocnicze - Visual Paradigm 15.1
 9. Laboratorium 12 - ocena9
  1. Instrukcja_9
   Testy jednostkowe z użyciem narzędzi JUnit oraz JMockit
  2. Materiały pomocnicze
 10. Laboratorium 13 - ocena10
  1. Instrukcja_10
   Testy akceptacyjne z wykorzystaniem narzędzia FitNess
  2. Materiały pomocnicze
 11. Laboratorium 14,15 - ocena11
  1. Instrukcja_11
   Testy funkcjonalne z wykorzystaniem narzędzia Selenium IDE.
  2. Materiały pomocnicze
 12. Wyznaczenie oceny końcowej z laboratorium
  1. Ocena projektu UML jako zaokrąglona średnia arytmetyczna z ocen: ocena2-8
  2. Ocena testowania jako zaokrąglona średnia arytmetyczna z ocen: ocena9-11
  3. Ocena końcowa:
   Zaokrąglona średnia arytmetyczna z ocen: ocena1, ocena projektu UML, ocena testowania.


  literatura
literatura podstawowa
 1. Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson: UML przewodnik użytkownika, Seria: Inżynieria oprogramowania, Warszawa : WNT, 2002.
 2. Martin Fowler, Kendall Scott, UML w kropelce, wersja 2.0, Warszawa, Oficyna Wydawnicza LTP, 2005
 3. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides, Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku. Seria: Inżynieria oprogramowania, Warszawa, WNT, 2008.
 4. Shalloway A.,Trott James R.,Projektowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe. Gliwice, Helion, 2005
 5. Alur D., Crupi J.,Malks D., Core J2EE. Wzorce projektowe. Gliwice, Helion, 2004
literatura uzupełniająca
 1. Robert J. Muller: Bazy danych, język UML w modelowaniu danych, Warszawa, Mikom, 2000
 2. Paul Beynon-Davies: Inżynieria systemów informacyjnych, Warszawa, WNT, 2004
 3. James Martin, James J.Odell: Podstawy metod obiektowych, Warszawa, WNT, 1997.
 4. Janusz Górski, Inżynieria oprogramowania w projekcje programistycznym, Warszawa, Mikom, 2000.

 
m.kruczkiewicz@floweb.pl