Zofia.Kruczkiewicz@pwr.wroc.pl    
Politechnika Wrocławska 
Katedra Informatyki Technicznej (K-9) 
Zespół Inżynierii Oprogramowania i
Inteligencji Obliczeniowej
 
Aktualności  Dydaktyka  Kontakt 
 
   
  strona główna aktualności
 
  menu
  aktualności
  dydaktyka
  kontakt
 

  ostatnia aktualizacja
4.12.2018 r.
 

 
  godziny konsultacji i zaliczeń

miejsce: pokój 325 w budynku C-3
 1. wtorek: godz. 13.00 - 15.00.
 2. czwartek: godz. 11.00 - 13.00.
 3. niedziela: godz. 10.45 - 11.45 Tylko podczas zajęć na studiach niestacjonarnych (12.10.14, 19.10.14, 26.10.14, 16.11.14, 23.11.14, 30.11.14, 14.12.14, 21.12.14, 11.01.15, 18.01.15)
    ogłoszenia
  1. Wybrane informacje dotyczące sposobu dostarczania programów do oceny
    materiały do zajęć z Laboratorium z języków programowania 3
   Środowisko programistyczne - sala 103
  1. NetBeans 7.2 + Java SE (JDK1.7.0_07).
  2. Java SE 7 Tutorial 2011-07-20
   Środowisko programistyczne - sala 104
  1. NetBeans 8.0 + Java SE (JDK1.8.0_11).
  2. Java SE Tutorial 2014-08-19
   Materiały do laboratoriów

  1. Laboratorium1.
   Wprowadzenie do programowania, budowa programu, implementacja prostych algorytmów numerycznych - należy wybrać zestaw zadań 1 lub 2.
   1. Zestaw 1
    Instrukcja
   2. Zestaw 2
    Instrukcja.
   3. Materiały pomocnicze: javazk1_1.pdf, javazk1_2.pdf, javazk1_3.pdf, javazk1_4.pdf, tablice.pdf
  2. Laboratorium 2.
   Zastosowanie pojemników na obiekty - aktualizacja 3.10.14
   1. Należy wykonać zadanie l lub 2; wykonanie dwóch zadań na ocenę 5.5
    Instrukcja. Modyfikacja p.1.3 instrukcji w dniu 16.10.2014
    Przykłady programów, do których odwołuje się instrukcja:
   2. Materiały pomocnicze:
  3. Laboratorium 3.
   Zastosowanie diagramów klas UML do budowy programów obiektowych- należy wykonać program wg punktu 4 lub 5 instrukcji (ocena 5.5)
   1. Instrukcja
   2. Pomocnicze programy, do których odwołuje sie instrukcja:
   3. Materiały pomocnicze:
  4. Laboratorium 4 - aktualizacja tekstu instrukcji w dniu 28.10.14.
   Dziedziczenie, polimorfizm, zastosowanie pakietu Swing w programach(rysowanie figur, wykresów, itp.) - należy wykonać programy wg punktów 2 i 3 lub 2 i 4 lub 2, 4 i 5 instrukcji (ocena 5.5).
   1. Instrukcja.
   2. Pomocnicze programy, prezentujące dziedziczenie:
   3. Pomocnicze programy, do ktorych odwołuje sie instrukcja:
  5. Laboratorium 5
   Tworzenie programów wielowątkowych - należy wykonać programy wg punktu 1 lub 2 instrukcji. Instrukcja zawiera propozycję zadań na ocenę celującą.
   1. Instrukcja.
   2. Pomocnicze programy, prezentujące działanie wątków:
   3. Pomocnicze programy, prezentujące komunikatory oparte na gniazdach Socket i ServerSocket, działające w sieci Internet (jako pierwszy uruchamia się program serwera o nazwie serwer2 za pomocą opcji Run File, a potem uruchamia się kilku klientów o nazwie klient2 za pomocą opcji Run File):
    • Komunikator oparty na gniazdach typu Socket i ServerSocket oraz serializowanych strumieniach danych: przykład 5.4.
    • Komunikator do obsługi wspólnego zasobu przetwarzającego tytuły i książki, dla Java SE7 - nowy przykład: przykład 5.5. Dodano więcej komentarzy
    • Komunikator do obsługi wspólnego zasobu przetwarzającego tytuły i książki, dla Java SE8 - nowy przykład: przykład 5.6. Dodano więcej komentarzy
   4. Materiały pomocnicze:
  6. Laboratorium 6
   Tworzenie aplikacji typu klient-serwer opartej na protokole RMI - przekształcenie aplikacji z zad3
  7. Materiały pomocnicze:
   1. Instrukcja.
   2. Materiały pomocnicze:

   3. RMI - przykład - Java SE 7 wg RMI - część 1. Prezentowana wersja na zajęciach (9.12.14, 11.12.14)
   4. RMI - przykład - Java SE 7 wg RMI - część 2. Nowy materiał - 11.12.14

   5. RMI - przykład - Java SE 8 wg RMI - część 2. Nowy materiał - 11.12.14
   6. Przykłady budowy GUI programu
    1. /tutorial/uiswing/components/menu.html - strona Java SE Tutorial prezentująca tworzenie menu programu z użyciem JMenuBar, JMenu, JMenuItem itp.
    2. /tutorial/uiswing/components/tabbedpane.html - strona Java SE Tutorial prezentująca użycie komponentu typu JTabbedPane
    3. /tutorial/uiswing/layout/card.html - strona Java SE Tutorial prezentująca użycie komponentu CardLayout
    4. Przykład GUI z użyciem CardLayout i JMenuBar, JMenu, JMenuItem itp- Java SE 7 (na podstawie Java SE Tutorial).
    5. Przykład GUI z użyciem CardLayout i JMenuBar, JMenu, JMenuItem itp- Java SE 8 (na podstawie Java SE Tutorial).
  8. Laboratorium 7. Należy wykonać program wg punktów 1 - 4 instrukcji.
   1. Instrukcja. Uzupełniona wersja instrukcji.
  9. Sprawdzian - przykłady zadań:
   1. Przykłady zadań.

      zadania na zaliczenie

      Literatura
    1. L. Lemay, R. Cadenhead, Java 2 dla każdego, Gliwice, Helion, 2001.
    2. P. Naughton, Podręcznik Języka Programowania Java, Warszawa, Wydawnictwo Nakom, 1999.
    3. Eckel B., Thinking in Java. Edycja polska. Wprowadzenie do programowania zorientowanego obiektowo w sieci WWW, Gliwice, Helion, 2001.
    literatura uzupełniająca
    1. Krzysztof Barteczko JAVA, wykłady i ćwiczenia, Warszawa, Mikom, 2000.
    2. Boone Barry Java dla programistów C i C++, Warszawa, WNT, 1998.

     
m.kruczkiewicz@floweb.pl